icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Sjøskogen skole   ›   Aktuelt
Korona

  

Informasjon til alle foresatte i Ås-skolen - 08.04.20

Regjeringen har lagt føringer for at skolene og SFO skal åpnes for elever på 1.-4.trinn fra mandag 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass slik at foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte. Det skal lages nasjonale konkrete veiledere og opplæringsopplegg for å unngå smitte i forbindelse med gjenåpningen. Dette skal være klart senest 16.4. Ytterligere og mer konkret informasjon vil komme til alle foresatte til elever på 1.-4.trinn innen 21.4. Vi gleder oss til å se elevene igjen!

 

5.-10. trinn skal fortsatt ha hjemmeskole og bli undervist slik det er gjort fram til nå, vi har ingen konkrete datoer for når skolene åpnes for fysisk undervisning for disse.

 

I dagene mellom 14.- 27. april vil det fortsatt være mulig å be om tilsyn for spesielle grupper av elever slik det var før påske. Viser til tidligere informasjon sendt ut 14.3., der det ble gitt informasjon om at elever med foresatte i samfunnskritiske jobber eller særskilt sårbare elever kan få tilbud om tilsyn. De elevene som hadde et tilbud om tilsyn før påske, vil få dette videreført fra 14.4. Ved behov for tilsyn må det sendes mail til rektor ved den enkelte skole. Det er kun rektor som kan innvilge tilsyn. I mailen må begrunnelse for behovet presiseres. Det må også stå navn, kasse/trinn, dato og tidsangivelse på tilsynet. Send mail innen 13.04. kl. 1000.

 

Vi ønsker alle alt godt og takker for samarbeidet mellom elever, lærere og foresatte i denne perioden. Ta vare på hverandre, vask hender og hold avstand, men vis omsorg. Det er godt å kunne gå inn i helligdagene med en visshet om at vi går mot lysere tider i dobbelt forstand.

 

God påske!

 

Med vennlig hilsen

Vibeke Aaser Grønli

Virksomhetsleder grunnskole