icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Sjøskogen skole   ›   Aktuelt
Korona

  

Alle skoler og barnehager er fortsatt stengt.

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget.
Skolene må fortsatt gi elevene et opplæringstilbud hjemme og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre.

Mer informasjon finner du på www.udir.no/korona
Disse sidene oppdateres fortløpende med ny informasjon. Vi anbefaler alle å følge med jevnlig for å få med alle endringer.

 Informasjon som kan være nyttig å få med seg for dere:

Legger ved en lenke fra Udir som utdyper dette med samfunnskritiske yrker:

https://www.regjeringen.no/contentassets/d510013361654fcabcb7e025f439eb19/personell-i-kritiske-samfunnsfunksjoner-240320.pdf

Med vennlig hilsen

Vibeke Aaser Grønli
Virksomhetsleder grunnskole

Mobil: 97950098

Ås kommune

Skoleveien 1, 1430 ÅS 

Sentralbord: 64 96 20 00

www.as.kommune.no