icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Øvrige planer   ›   Barn og familie

Barnehagebehovsplan 2015 - 2018

Her kan du lese om kommunens planer for barnehagene 2015 - 2018

Barnehagebehovsplan 2015 - 2018

Barnehagebehovsplanen 2015 - 2018 inngår som en del av Ås kommunes virksomhetsplaner og tar utgangspunkt i Barnehagebehovsplanen 2012 - 2016, arealdelen i kommuneplanen for 2011 - 2023, Handlingsprogram 2015 - 2018 samt Ås kommunes vedlikeholdsplan 2012. Videre tar planen utgangspunkt i lov om barnehager. Planen rulleres hvert 4 år.

Planen beskriver barnehagestruktur, barnehagekapasitet, utfordringer og alternativer til framtidig barnehagestruktur i Ås kommune. Befolkningsprognoser og barnetall i planperioden tilsier en tilvekst av barn i aldersgruppen 1-5 år som dagens barnehagestruktur ikke kan håndtere.

Planen skal være retningsgivende for arbeidet med barnehageutbygging i Ås kommune.