icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Sjøskogen skole   ›   Aktuelt
Kommunevåpen forside dyp rød
  

Byggetrinn 3 på Sjøskogen skole

Torsdag 22.oktober var en ny merkedag for Sjøskogen skole.   Da vedtok kommunestyret i Ås at «Planarbeidet med igangsetting av byggetrinn 3 på Sjøskogen skole igangsettes umiddelbart og innarbeides i handlingsplan og budsjett for 2015.»

Dette betyr at Sjøskogen skole tilrettelegges for å bli en fullverdig 1-7 skole, i tråd med det som ble vedtatt da skolen for 12 år siden ble vedtatt bygget.

 

Mange foreldre har arbeidet målbevisst for at politikerne skulle vedta dette.  Det har vært oppslag både i aviser og i NRK.  I tillegg har det vært sendt brev og tatt kontakt med politikere i kommunen.

Det er mye arbeid fra dere foreldre som har ført til at vi i dag kan glede oss over et positivt vedtak for skolen.  Det er derfor på sin plass å rette en hjertelig takk til alle dere foreldre som på en eller

annen måte har vært påvirkningsagenter.

 

I tillegg ble det også vedtatt at 7. trinn inntil videre skal bli værende på Sjøskogen så lenge skolen har kapasitet.  Også dette er et gledelig vedtak for skolen.  Vi vet at det for hvert år blir trangere og trangere.

Dersom alle er innstilt på at det skal være mulig å leve trangt, så skal vi finne løsninger som også gir god læring og trivsel for elevene.

 

Takk og gratulerer med positive vedtak.

 

Rektor Per

 

 

 

Kommunestyrets vedtak:

 

1.      Rustad skole bygges snarest ut til 4 parallell barneskole inkludert flerbrukshall. Under planleggingen skal det

        legges særskilt vekt på utforming av gode og funksjonelle uteareal. Det utredes samtidig om dagens uteareal kan utvides.

 

2.    Arbeidet med utvidelse av Åsgård skole til 4-parallell skole på Søråsjordet igangsettes og planleggingsmidler innarbeides

       i handlingsplan og budsjett for 2015.

 

3.      Paviljong 2 på Åsgård skole rives, og det settes opp midlertidige modulbygg i 2 etasjer for å møte elevtallsveksten inntil

        Rustad skole står ferdig.

 

4.    Planarbeidet med igangsetting av byggetrinn 3 på Sjøskogen skole igangsettes umiddelbart og innarbeides i handlingsplan

       og budsjett for 2015.

 

5.      Sjøskogen skole 7. trinn blir inntil videre værende på Sjøskogen skole, da de pr i dag har kapasitet.

 

6.    Solberg skole 7. trinn flyttes fra Solberg skole til Nordby skole fra og med skoleåret 2015/2016 inntil ny Solberg skole er bygget.

 

7.    Dersom det blir underkapasitet på klasserom ved enkelte skoler i perioden før nye skoler står ferdig, vurderes flytting av hele

      klasser fremfor flytting av enkeltelever.

 

8.    Rådmannen bes, i samarbeid med Plankomiteen, om å sette opp en samlet tidsplan for planlegging, prosjektering, utbygging

      og ferdigstilling av skolene, basert på de vedtak som blir gjort. Tidsplanen skal også omfatte politisk saksgang, der det framgår

      hvilke saker som må behandles politisk, og i hvilke utvalg. Tidsplan samt kostnader til planleggings- og prosjekteringskostnader

       legges frem for Kommunestyret 10.12.2014