icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Hjem   ›   Om oss   ›   Fakta om Ås
  

Fakta om Ås kommune

Ås er en kommune sentralt i Follo i Viken fylke ca. 35 km sør for Oslo. I sentrum av kommunen finner vi Ås rådhus med tilhørende kulturhus. Her finner vi også Ås stasjon, som tilhører Østfoldbanen. Både E18 og E6 går gjennom kommunen. Nabokommuner er Oppegård, Ski, Hobøl, Vestby og Frogn.
Ås kommune har 20000 innbyggere pr. 2. oktober 2017 og er litt over 100km2 i utbredelse, preget av et åpent kulturlandskap som domineres av landbruksarealer.
 
Den 1. januar 2014 ble Norges miljø-og biovitenskapelige universitet, NMBU, opprettet. NMBU er opprettet etter en sammenslåing av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås. I perioden fram til 2019 vil universitetet ha campus både på Adamstuen og Ås. I 2019 blir nye lokaler for NMBUs veterinærmedisin tatt i bruk på Ås og all virksomhet på Adamstuen flyttes til Ås. Les mer her. Følg byggeprosjektet her.

I Vinterbro/Nordbyområdet i nord er det et betydelig handels- og næringsområde. Her ligger også Norges største fornøyelsespark; Tusenfryd.
 
Kommunen har sju barneskoler, to ungdomsskoler samt Akershus fylkes største videregående skole. De er tre kirkesogn i kommunen; Kroer, Ås og Nordby og kommunen har et meget aktivt lag og foreningsliv.
 
 
Regler for bruk av Ås kommunevåpen (DOC) (PDF)

Rådmann i Ås er Trine Christensen
Ordfører i Ås (siden 2015) er Ola Nordal (AP)