icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Tjenester   ›   Omsorg   ›   Velferdsteknologi i Ås kommune
dignio_1
  

Velferdsteknologi i Ås kommune

Ås kommune satser på bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Dette skal bidra til at innbyggerne kan oppleve økt frihet, trygghet og mestring av eget liv og helse. Bruk av velferdsteknologi skal også bidra til bedre ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestene.

Hva er velferdsteknologi, og hvorfor ta det i bruk?

Velferdsteknologi er løsninger som fremmer mestring av eget liv og helse, og bidrar til økt trygghet, aktivitet og sosial deltakelse. Teknologien skal også støtte pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenestene i oppfølgingen av personer med hjelpebehov. Velferdsteknologi skal legge til rette for at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig.

Innføringen av velferdsteknologi skal føre til effektiv ressursutnyttelse, og til mer tilgjengelige og bedre tjenester. Tiltaket blir et viktig virkemiddel til å sikre et fremtidsrettet og bærekraftig kommunalt tjenestetilbud.

Eksempler på velferdsteknologi

Det finnes mange ulike typer velferdsteknologi. Her er noen aktuelle eksempler:

 • Elektronisk medisindispenser som gjør det enklere å huske å ta medisin og varsler pårørende eller helsepersonale dersom medisinen ikke blir tatt.
 • Mobil trygghetsalarm med GPS som bla. gjør det mulig for personer med tidlig demens å fortsette å gå tur og være aktive utendørs.
 • Kamera- og sensorløsninger som gjør det mulig å utføre tilsyn uten å være fysisk tilstede eller forstyrre personer som har behov for tilsyn.
 • Digitale løsninger som muliggjør enkel kommunikasjon og samhandling med tjenestemottakere og pårørende.
 • Robotstøvsugere, robotgressklipper og annen robotteknologi som kan assisterer med praktiske gjøremål.

Velferdsteknologi egner seg for mange ulike funksjonsutfordringer og kan brukes av personer i alle aldre. Noen av løsningene vil være en del av det kommunale tjenestetilbudet, som for eksempel mobil trygghetsalarm. Andre løsninger er det mer naturlig at innbyggerne å anskaffe selv, som for eksempel robotgressklipper.

Hvilke løsninger skal vi innføre?

Basert på nasjonale anbefalinger fra Helsedirektoratet og kartlegging av behov i kommunen arbeider vi med:

 • Elektronisk medisindispenser (innføres høsten 2019)
 • Mobil trygghetsalarm med GPS (testes høsten 2019)
 • Forsterket bebovarslingsanlegg (innføres høsten 2019)
 • Kamera- og sensorløsninger for digitale tilsyn (innføres høsten 2019).
 • KOMP Pro for enkel kommunikasjon og samhandling med tjenestemottakere (prøves ut vinter 2019/20)

I tillegg har kommunen snart byttet ut alle analoge trygghetsalarmer med digitale alarmer. Vi jobber også med å etablere et visningsrom åpent for publikum med velferdsteknologi, hjelpemidler og smarte løsninger.

Samarbeid i Follo og nasjonalt

Ås deltar i et interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Follo som løper ut  2020. Folloprosjektet er knyttet opp mot Nasjonalt velferdsteknologiprogram som er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet.

Kontaktpersoner

Tora Marie Omvik Johansen (prosjektleder for velferdsteknologiprosjektet i Ås kommune)

 • e-post tora-marie.johansen@as.kommune.no
 • telefon 64 96 25 92

Øystein Dale (rådgiver på velferdsteknologi i Ås kommune)

 • e-post oystein.dale@as.kommune.no
 • telefon 474 66 750