eDialog_Photo by Anna Pritchard on Unsplash

eDialog - Sikker innsending av dokumenter til kommunen

Nå kan du sende sensitive dokumenter til Ås kommune via nettet. Med løsningen eDialog kan dokumenter med taushetsbelagt informasjon sendes kryptert.

Publisert: 06. juli 2020
En lap top

Hvordan åpner jeg elektroniske brev fra Ås kommune?

Både privatpersoner og virksomheter kan nå motta og lese digital post fra Ås kommune. Steg-for-steg forklaring finner du her.

Publisert: 12. desember 2014