icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Hjem   ›   Om oss   ›   Kontakt kommunen   ›   Døgnåpne vakttelefoner
  

Døgnåpne vakttelefoner

Vakttelefoner utenom ordinær arbeidtid

Nødtelefoner

Brann: 110

Politi: 112

Ambulanse: 113

Legevakt: 116 117

Nødnummer for døve: 1412

Politiet Follo

Telefon: 02800

Vann og avløp

Kontakt sentralbordet 64 96 20 00 i arbeidstiden (08:00 - 15:30 mandag - fredag)

Utenfor arbeidstid ring 959 39 727

Kommunale bygninger og kommunale utleieboliger

Kommunale bygninger og kommunale utleieboliger: 959 39 659.

Kun akutte henvendelser for sikring av bygget/bolig.

Øst 110-Sentral IKS

64 91 31 00 er betjent fra 08:00 til 15:30
Telefonnummer som skal benyttes hvis det ikke brenner.

Les mer her: www.ost110.no

Veterinærvakt Follo

Veterinærvakta gjelder for produksjonsdyr og hest og kan nås på telefonnummer 64 96 20 88 mellom kl. 16.00 - 08.00.
NB! Vær oppmerksom på at veterinær kan være opptatt med pasienter når du ringer. Legg igjen beskjed på telefonsvarer, og veterinær ringer deg tilbake så snart som mulig.

Viltvakta

Ved viltpåkjørsler/kollisjon meld fra til politiet på 02800. Politiet vil kontakte viltvakta. 

Ved andre akutte hendelser med vilt (ikke husdyr som katt, hund, sau) kontakt Follo landbrukskontor: 64 96 20 87.

Ting som haster etter 16.00 og fridager, ring Viltvakta 64 96 20 70.   

Hjemmesykepleien- vakttelefon

Distrikt Sør 959 39 605

Distrikt Nord 959 39 604

Moer sykehjem etter kontortid

Bogruppe 1A: 64 96 25 10                             Bogruppe 2A: 64 96 25 14
Bogruppe 1B: 64 96 25 11                             Bogruppe 2B: 64 96 25 15
Bogruppe 1C: 64 96 25 12                             Bogruppe 2C: 64 96 25 16
Bogruppe 1D: 64 96 25 13                             Bogruppe 2D: 64 96 25 17
 

Moertunet, bogrupper og dagavdelinger i Tunveien 5, 7 og 9

Tunveien 5

Bogruppe 5A tlf.nr: 474 66 703

Bogruppe 5B tlf.nr: 474 46 704

Tunveien 7

Bogruppe 7A tlf.nr: 474 66 702

Bogruppe 7B tlf.nr: 959 39 687

Tunveien 9

Bogruppe 1A tlf.nr: 64 96 23 11

Bogruppe 1B tlf.nr: 64 96 23 12

Natt tlf.nr : 64 96 23 53
 

Bogruppe 2A tlf.nr: 64 96 23 13

Bogruppe 2B tlf.nr :64 96 23 14

Natt tlf.nr: 64 96 23 54
 

Bogruppe 1C tlf.nr: 64 96 23 19
 

Dagavdeling 1 tlf.nr:64 96 23 64

Dagavdeling 2 tlf.nr:64 96 23 67

Follo barnevernvakt - Ski

Telefon direkte: 917 19 615

Via politi: 64 85 16 00/02800

Hafslund, strøm og strømførende kabler

Ring ved åpenbare faresituasjoner:
22 44 10 40

Alarmtelefon for barn og unge (nasjonal)

Telefonnummer: 116 111

Nettside: http://www.116111.no/

Krise- og incestsenteret Follo

Telefon: 64 97 23 00