Ås rådhus inngang Skoleveien

Ås rådhus inngang Skoleveien

Kart, oppmåling- og geodata

Skoleveien 1
Telefon: 64 96 20 00
post@as.kommune.no

For spørsmål knyttet til tomter, tomtegrenser, konsesjonsfrihet, arealoverføring, kartgrunnlag, deling og seksjonering.

 

Oppmåling og geodata har felles informasjon med de andre Follokommunene på Follokom.com. Der finner du blant annet informasjon om fradeling av eiendom, grensejustering, grensepåvisning, seksjonering, sammenslåing av eiendommer og adressering.

  • Søknad om deling av eiendom, rekvisisjon av oppmålingsforretning 
  • Søknad om seksjonering/reseksjonering
  • Søknad om sammenslåing
  • Bestilling av disposisjonsrett til digitale kartdata 
  • Bestilling av forhåndskonferanse

Spørsmål angående egenerklæring om konsesjonsfrihet rettes til Landbrukskontoret i Follo. Kontakt follo.landbrukskontor@as.kommune.no  eller gå inn på http://www.follolandbruk.no/.