15387624_10157817874900007_101797117_o
  

En digital skolehverdag

Sjøskogen skole er en digital skole. Det er vi glade for, og stolte av. I løpet av skoleåret 2017/2018 har alle elever ved alle trinn tilgang til eget læringsbrett (Ipad). Innføringen er et ledd i Ås kommunes digitale satsning. Ved å trekke digitale verktøy  inn i undervisningen legger vi til rette for bedre læring og kompetanse. Hensikten med læringsbrett er at det skal brukes for å fremme læring.

 

På skolens hjemmeside oppdateres informasjon på en egen fane: læringsbrett.