icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Fosterhjem

Har du en stabil livssituasjon og har lyst til å være fosterforelder kan du søke i din kommune.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Helse og mestring

  Beskrivelse

  Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

  Kriterier/vilkår

  Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift.

  Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.

  For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt barnevernloven § 4-22 og § 6-10.

  Lover

  Barnevernloven

  Forskrifter

  Forskrift om fosterhjem

  Retningslinjer

  Fosterhjem (retningslinjer fra Bufdir)

  Fosterhjem og fosterhjemsavtalen

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Personer som ikke blir godkjent som fosterforeldre, har ingen mulighet til å klage på dette, da ingen har rettslig krav på å bli fosterforeldre.

   

  Fosterforeldre har vanligvis ikke partsrettigheter og derfor har de heller ingen mulighet til å klage på eventuelle vedtak som fattes av barneverntjenesten. Forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten blir imidlertid regulert av en fosterhjemsavtale og eventuelle forhold må taes opp i forhold til denne. Jfr. § 4 - 22 og fosterhjemsavtalen.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helse og mestring
  Telefon:64 96 20 00
  Epost:post@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
  Besøksadresse:Skoleveien 1, 1430 Ås

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Helse og mestring
  Telefon:64 96 20 00
  Epost:post@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
  Besøksadresse:Skoleveien 1, 1430 Ås
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-20 13:29