icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Tjenester   ›   Folkehelse   ›   Frisklivssentralen
Rådhusplassen 29
Foto: Ivar Ola Opheim
  

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

 
 

Charlotte Bless

charlotte.bless@as.kommune.no

Frisklivskoordinator / leder Frisklivssentralen / sykepleier / master ernæring, helse og miljø
Telefon: 64 96 22 60, mobil 959 39 735
 

Nina Amundal

Frisklivskonsulent / bachelor fysisk aktivitet og helse / master idrettsvitenskap
Telefon: 64 96 22 60, mobil 916 52 014

Ingeborg Woll

Ingeborg.woll@as.kommune.no
Frisklivskonsulent / fysioterapeut
Telefon: 64 96 22 60, mobil 474 66 701

Du er velkommen til å sende SMS, eller e-post med ditt navn og telefonnummer, og vi vil kontakte deg.

NB Ikke send sensitiv informasjon per e-post (medisinske opplysninger, fødselsnummer etc).

Virksomhetsinformasjon

En frisklivssentral er en kommunal helsetjeneste som har som mål å fremme fysisk og psykisk helse samt forebygge og mestre sykdom. Målgruppen ved en frisklivssentral er personer som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse, men man trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å være deltaker ved en frisklivssentral. Frisklivssentralen er et lavterskel tilbud, det vil si at du kan ta kontakt med oss direkte og uten henvisning.