icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Hjem   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Handlingsprogram med økonomiplan
Rådmannens forslag til HP 2016-19 illustrasjonsbilde
Rådmannens forslag til HP 2016-19 illustrasjonsbilde elg
  

Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016

Formannskapets innstilling til kommunestyret i sak om Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016 fremgår av Formannskapets protokoll 18.11.2015 her.

Dokumentene med vedlegg ligger til offentlig ettersyn på Servicetorget.

Kommunestyret vil behandle saken den 9. desember 2015 kl. 9.00 i Kulturhuset, Store sal. Innkalling til møtet vil bli lagt ut her.

Møtet er åpent for publikum. Det vil bli overført på Web-TV her.