icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Aktuelt   ›   Handlingsprogram 2020-2023
Aas_kommunevaapen_2016_staende-tilpasset nett
  

Vedtatt handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2020-2023

Handlingsprogrammet er en plan for å realisere målene i kommuneplanen og blir revidert og vedtatt hvert år i kommunestyret.

Her kan du se det vedtatte budsjettet for perioden: 

Ås kommune har digitalt handlingsprogram i portalen Framsikt