icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Organisasjonskart

Helse og mestring

Informasjon om kommunalområdet helse og mestring i Ås kommune.

Kommunalsjef for organisasjon og fellestjeneste er Marit Roxrud Leinhardt (kontaktinformasjon).

Organisering av kommunalområdet helse og mestring

Kommunalsjef for helse og mestring er Marit Roxrud Leinhardt (kontaktinformasjon).

Virksomheter

Hjemmeboende

Sykehjem og boliger

Enheter

Rus og psykisk helse

Hjemmebaserte tjenester

Helsedrift

Moer sykehjem

Ås demenssenter

Boliger voksne

(Nav Ås)

(Voksenopplæring)