icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Tjenester   ›   Natur og fritid   ›   Idrett, natur og friluftsliv
Sommeraktiviteter_aug_2020

Bli med på sommeraktiviteter!

4 dager med idrettsmoro for barn og ungdom i Ås

Ås IL inviterer deg som er mellom 10 og 13 år til 4 dager med idrett, vennskap og moro. Ås stadion og klubbhus, 14. til 17. august.

Publisert: 30. juni 2020
Bilde av lupiner

Håndtering av hageavfall i Ås kommune

Ulovlig dumping av hageavfall regnes som forsøpling på lik linje med dumping av annet avfall. Men hvorfor, lurer nok mange på. Grønt går jo tilbake til grønt?

Publisert: 24. april 2020
Foto av en tur i skogen med hunder i bånd.

Husk båndtvang fra 1. april til 20. august

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

Publisert: 02. april 2020
Bilde Åsmåsan, foto: Ivar Ola Opheim

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Ås kommune har ferdigstilt kartlegging og verdsetting av friluftsområder, som del av et nasjonalt prosjekt. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftslivsområder. 

Publisert: 14. januar 2020
Bryr-oss-om-skogen

Skogsdrift på Vestskogen

Ås kommune er i gang med nødvendig pleie av Vestskogen.

Publisert: 08. november 2019
Stolpejakta

Stolpejakta 2019 på sykkel og til fots

Stolpejakta - på sykkel har rød topp, Stolpejakta - til fots har grønn topp. Det er kort avstand mellom til fots-stolpene, som er konsentrert til tettstedene, mens sykkel-stolpene er spredd over hele den nordre delen av Follo, mest langs mindre trafikkerte veier.

Publisert: 24. mai 2019
Bilde Åsmåsan, foto: Ivar Ola Opheim

Høring - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Ås kommune

Ås kommune har utarbeidet kart over friluftsområder i kommunen og verdivurdering av disse. Vi ønsker nå innspill fra innbyggere, lag og foreninger, grunneiere og politikere for å kvalitetssikre informasjonen. Barn og ungdom oppfordres spesielt til å gi høringsinnspill.

Publisert: 13. februar 2019
20161214_124741_1024x576

Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv for Ås kommune

Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 er en del av Ås kommunes handlingsprogram. Tiltaksplanen skal rulleres hvert år, og danner grunnlag for muligheter til å søke tilskudd som for eksempel spillemidler.

Publisert: 07. februar 2019
Kroerløypa, ved Trampen speiderhytte

Hold deg oppdatert på skiføret

Skiforeningen har oppdatert informasjon om skiløypene i Ås og omegn, klikk her. 

Publisert: 22. januar 2019
Eika ved NMBU

Kurs i naturmangfoldloven kap. II 25. sept. 2018

I samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus arrangerte Miljøverngruppa i Follo kurs i naturmangfoldloven kap. II på Ås kulturhus. Det deltok om lag 110 ansatte fra Follokommunene med arbeidsfelt innen plan, byggesak og kommunalteknisk.

Publisert: 01. oktober 2018
åsmåsan

Gi dine innspill til kommunens arbeid med friluftsliv

Ås kommune inviterer til medvirkningsmøte om kartlegging og verdivurdering av friluftsområder i Ås kommune.

Publisert: 12. september 2018
20171115_203029_450x800

Lys i Aschjemskogen

Det nye lyset i gang sykkelveitraseen gjennom Aschjemskogen er nå på.

Publisert: 17. november 2017
freddy skilt fåle

Ås turlag legger til rette for friluftsliv og folkehelse!

Nye skilt og merking i marka gjør det lettere å ta seg ut på tur.

Publisert: 07. april 2017
Nordbytun svømmehall

Leie av idrettshall til trening og arrangement - søknadsfrist 1. mai

Søknadsfrist for leie hall for sesongen 2018/2019 er 1. mai 2018. Her finner du informasjon om idrettshallene, svømmehallene og lenke til søknadsskjema.

Publisert: 30. mars 2017