icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Lag og foreninger

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annetsted

Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap ogteknikk

Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning

Diverse

Drift av idrettsanlegg

Fritidsvirksomhet

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur

Underholdningsvirksomhet

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst