icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
11. august - 16:51
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Innsatsteam

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Innsatsteamet tilbyr opptrening i daglige aktiviteter, og kan bistå deg i å gjenvinne funksjon og mestre dagliglivet etter skade eller om du har hatt en større endring i funksjon, helse- eller livssituasjon. Teamet består av faggruppene sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

  Målgruppe

  • Utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller institusjon som har behov for tverrfaglig hjelp.
  • Hjemmeboende som har et brått eller gradvis fall i funksjon, som ønsker å oppnå et bedre funksjonsnivå.

  Aktuelle tiltak kan være:

  • Kartlegging av helsetilstand og forhold som forringer din mulighet til aktivitet og deltakelse.
  • Formidler kunnskap om sykdom og konsekvenser av denne, samt viktige forholdsregler i livsførsel.
  • Funksjonsutredning, fysisk funksjonstrening og trening i å utføre og delta i dagliglivsaktiviteter i og utenfor hjemmet.
  • Tilrettelegging av bolig / omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler.

  Kriterier/vilkår

  Du må være motivert for å heve ditt funksjonsnivå / finne løsninger på utfordringer i hverdagen.

  Tidsavgrenset innsats

  Innsatsteamet jobber sammen med deg i en tidsavgrenset periode der dine mål og ønsker om aktivitet er utgangspunktet for vårt arbeid. Teamet samarbeider tett med andre tjenester i kommunen, blant annet hjemmetjenesten når det er behov for videre oppfølging.

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis.

  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Innsatsteamet kommer hjem til deg, og sammen med deg kartlegger vi din situasjon og utarbeider mål for hva du synes er viktig å mestre i hverdagen.

  Skjema

  Serviceerklæring for innsatsteam

  Søknaden sendes til

  Ås kommune
  Søknadskontor for helse og omsorg
  Enhet for forvaltningstjenester
  Postboks 195
  1431 Ås

  Tlf. 64 96 25 90.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Forvaltning voksne
  Telefon:64 96 25 90
  Epost:forvaltningsenheten@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195 1431 Ås
  Besøksadresse:Tunveien 2, u.etg. Moer sykehjem

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Forvaltning voksne
  Telefon:64 96 25 90
  Epost:forvaltningsenheten@as.kommune.no
  Postadresse:Postboks 195 1431 Ås
  Besøksadresse:Tunveien 2, u.etg. Moer sykehjem

  Kontaktpersoner

  Navn:Gry Mathisen
  Tittel:Enhetsleder
  Telefon:64 96 25 05
  Epost:gry.mathisen@as.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-01-25 14:07