icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Kart, oppmålings- og geodataforvaltning

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Teknisk

  Beskrivelse

  • Oppmåling av eiendom herunder tomtefradeling, grensepåvisning, grensejustering og sammenføyning, samt oppmålingsforretning ved utendørs tilleggsareal (seksjonering)
  • Adresseforvaltning herunder nytildeling og endring av eksisterende adresser
  • Kart og geodataforvaltning herunder framstilling av kartutsnitt, situasjonsplan, fastmerkeregister og digitalt hovedkartverk fordelt på en rekke fagtema
  • Forvaltning av kommunens del av det offisielle eiendomsregisteret kalt Matrikkelen, som bl.a. har opplysninger grunneiendom, adresse og bygning.

  Målgruppe

  Kommunens innbyggere, utbyggere, Ås kommune selv samt offentlige instanser.

  Kriterier/vilkår

  • Markarbeid og skriftlige produkt er ofte forbundet med gebyrbestemmelser. (Det vises til eget gebyrregulativ)
  • Tomtemålinger og eiendomsseksjoneringer kan i hovedsak kun rekvireres av hjemmelshaver.
  • Markarbeidet er i noen grad årstidsavhengig
  • Sakene ekspederes i hovedregel i rekkefølge etter rekvisisjonsdato. Noe ventetid vil det kunne være.
  • Formål:
   Formålet er at eiendomsgrenser skal være nøyaktig merket, målt og kartfestet og at det skal føres pålitelige register over eiendomsdata.

  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  • Rekvisisjoner av oppmålingssaker skal være skriftelige og helst på fastsatt skjema. Det bør vedlegges en forklarende kartskisse. Ved eiendomsendringer skal det vedlegges kvittering for nabovarsel
  • Digitale kartdata må bestilles fra kommunen.
  • Kommunen tar gjerne imot henvendelser eller kontorbesøk dersom vi kan bidra til nærmere opplysninger, generell info eller spesifikke opplysninger omkring konkrete saker
  • Tjenesten ledes til daglig av enhetsleder byggesak og geodata, Arve Bekkevard, telefon 64 96 24 31.
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Bygg- og geodataavdelingen

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Teknikk og miljø
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-11-08 09:51