icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Kommunale gebyrer

Samleoversikt over alle kommunale gebyrer i Ås

Her finner du alle gebyrene. Last ned utskriftsvennlig format her.

Tabellen gir en samlet oversikt over avgiftene og inntektene på de respektive tjenester sammenlignet med foregående år:

Vedlegg 7 – Kommunale avgifter, gebyrer og gebyrregulativ

 

Tabellen gir en samlet oversikt over avgiftene og inntektene på de respektive tjenester sammenlignet med foregående år:

Vedlegg 7 A: Kommunale avgifter og gebyrer

OPPVEKST- OG KULTUR

Sats 2018

Sats 2019

% Endring- der det forekommer

Barnehagene

 

 

 

Foreldrebetaling maksimalpris endres 1.1.2019

Makspris økes ytterligere med 50 kr fra 1.8.2019

2910

2990

3040

2,75 %
4,47 %

Moderasjonsordniner*
Inntekt under 533 500 behandles etter forskrift om foreldrebetaling §3 -satsen skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt

maksimalt utgjøre 6 % av inntekt

maksimalt utgjøre 6 % av inntekt

 

Familier med lav inntekt har i dag tilbud om gratis kjernetid (20 timer per uke) for 3-, 4- og 5-åringer, samt barn med utsatt skolestart. Regjeringen foreslår å utvide ordningen til å inkludere 2-åringer fra 1.august 2019.

 

 

 

Kostpenger

400

400

0,0 %

Tilskuddssats drift - til private barnehager pr heltidsbarn under tre år

 195 071

206 557

5,9 %

Tilskuddssats drift - til private barnehager pr heltidsbarn over tre år

 92 448

 97 954

6,0 %

Tilskuddssats kapitaltilskudd per pr heltidsbarn – byggeår tom 2010

 9 200

9 500

3,3 %

Tilskuddssats kapitaltilskudd per pr heltidsbarn – byggeår 2011-2013

 15 700

16 700

6,4 %

Tilskuddssats kapitaltilskudd per pr heltidsbarn – byggeår 2014-2016

 18 500

20 200

9,2 %

Tilskuddssats kapitaltilskudd per pr heltidsbarn – byggeår 2017 -2019

 22 500

21 400

4,9 %

Tilskuddssats til familiebarnehager -
nasjonal sats inkl. kapital barn under tre år

 158 200

163 900

3,6 %

Tilskuddssats til familiebarnehager -
nasjonal sats inkl. kapital barn over tre år

 120 200

124 500

3,6 %

Skolefritidsordningen

 

 

 

Deltidsplass (til og med 10 timer per uke) inkl kost. Endres 1.8.2019

 2 060

 2 330

13,1 %

Helplass (mer enn 10 timer) inkl kost. Endres 1.8.2019

 3 045

 3 110

2,1 %

Enkeltdag når skolen er stengt

 482

 490

1,7 %

Enkeltdag når skolen er åpen

 267

 270

1,1 %

Redusert foreldrebetaling for inntekt under 260 000 (hel/deltidsplass)

1565 / 870

1600/ 890

2,2 %

Redusert foreldrebetaling for inntekt fra 261 000 til 450 000 (hel/deltidsplass)

2345 / 1305

2400/ 1330

2,3 %

Fra 1. august 2019 settes prisen på deltidsplass opp med 3/4 av det en heltidsplass koster.

For redusert foreldrebetaling på SFO må det fylles ut et skjema og legge ved dokumentasjon på husholdningens samlete inntekt.

     
         

Kulturskolen

 

 

 

Elevkontingent gruppetilbud pr år

 3 741

 3 830

2,4 %

Individuell opplæring - instrumentalopplæring pr år

 4 510

 4 620

2,4 %

Musikal (sang + dans)

 5 612

 5 750

2,5 %

Kurs

 779

 800

2,7 %

Kulturhuset inkl. Ås eldresenter og Åsgård (festsal)

 

 

 

Store sal

 2 500

 2 560

2,4 %

Store salong

 1 000

 1 030

3,0 %

Lille salong

 600

 620

3,3 %

Lille sal

 1 000

 1 030

3,0 %

Lille sal og salong

 1 500

 1 540

2,7 %

Seniorsenteret

 1 900

 1 950

2,6 %

Festsalen Åsgård

 4 000

 4 100

2,5 %

Rigging/pynting av lokalet (pr dag ekstra)

 530

 540

1,9 %

Kinobilletter voksen

 110

 110

0,0 %

Kinobilletter under 20 år/ honnør/ student

 100

 100

0,0 %

 

 

 

 

HELSE- OG SOSIAL

Sats
2018

Sats
2019

% Endring- der det forekommer

Pleie- og omsorg og miljøarbeidertjenesten

 

 

 

Egenbetaling hjemme-, miljøarbeider- og vaktmestertjenesten

 

 

 

Inntekt inntil 2G (Inntil kr 96 883)

Timepris 56-Maksbeløp 205

Timepris 56

Maksbeløp 210

 

Fra 2G til 3G (kr 193 766 -290 649)

200 -770

 204 -784

2,0 %

Fra 3G til 4G (kr 290 649 -387 532)

267-1212

275 - 1248

3,0 %

Fra 4G til 5G (kr 387 532 – 484 415)

331-1593

341-1641

3,0 %

Fra 5G til 6G (kr 484 415 – 581 295)

465-3320

479 -3420

3,0 %

Over 6 G (over kr 581 298)

592-4018

610-4138

3,0 %

Hjelp til handling

50

56

3,0 %

Korttidsopphold pr. døgn

Faste satser følger statsbud.

 

 

Dagopphold pr. dag, uten transport, Aktivitetssenteret Moer

129

133 

 

Dagopphold pr. dag, med transport, Aktivitetssenteret Moer

167

172 

 

 

 

 

 

Egenbetaling døgnopphold

56-205

 

 

 

267-1212

 

 

 

331-1593

 

 

 

465-3320

 

 

 

592-4018

 

 

Døgnpris for sykehjemsplass

 

 

 

Middag - 2 retters liten porsjon – levert kald

58

60

3,4 %

Middag - 2 retters stor porsjon – levert kald

70

73

4,3 %

 

 

 

 

Egenbetaling trygghetsalarm kommunal (fases ut)

4065

4180

2,8 %

GSM (alle nye Trgghetsalarmer fra 1.1.17 vil være GSM alarmer )

4440

4570

2,9 %

Privat analoge alarmer ( Fases ut )

3500

3605

3,0 %

Egenbetaling for bruk av bil

3084

3180

3,1 %

 

(kr. 257 pr. mnd)

 

 

Frisklivssentralen

 

 

 

Kurs- og aktivitetstilbud

250

250

0,0 %

Fritidstiltak for funksjonshemmede

 

 

 

Semesteravgift - varmtvannsbading

1025

1050

2,4 %

TEKNISK

Sats 2018

Sats 2019

% Endring- der det forekommer

Åshallen og Nordbyhallen

 

 

 

Timesats, trening voksne (fl.tall over 20 år)

210

215

2,4 %

Kamper/arr. utenbygds

750

770

2,7 %

Kamper/arrangementer barn innenbygds

0

0

0,0 %

Kamper/arrangementer voksne innenbygds

280

290

3,6 %

Nordbytun svømmehall

   

 

Enkeltbillett voksne

70

70

0,0 %

10 klippekort voksne

500

510

2,0 %

Barn under 16 år (barn/trygd pr.time)

40

40

0,0 %

Halvårskort (personlige)voksne

880

900

2,3 %

Halvårskort (personlige) barn

490

500

2,0 %

Halvårskort fam. (2 voksne og 2 barn)

1800

1850

2,8 %

10 klippekort, barn

230

235

2,2 %

Utleie

 

 

 

Timesats, trening barn og ungdom innenbygds tom 19 år

0

0

 

Timesats, trening voksne innenbygds (fl.tall over 20 år)

210

215

2,4 %

Timesats trening utenbygds

280

290

3,6 %

Timesats Stevner arrangementer barn og ungdom innenbygds tom 19 år

0

0

0,0 %

Stevner/arrangementer innenbygds

280

290

3,6 %

Stevner/arrangementer utenbygds

750

750

0,0 %

 

 

 

 

Ås svømmehall

 

 

 

Enkeltbillett voksne

70

70

0,0 %

10 klippekort voksne

500

510

2,0 %

Barn under 16 år (barn/trygd pr.time)

40

40

0,0 %

Halvårskort (personlige)voksne

880

900

2,3 %

Halvårskort (personlige) barn

490

500

2,0 %

Halvårskort fam. (2 voksne og 2 barn)

1800

1850

2,8 %

10 klippekort, barn

230

235

2,2 %

 

 

 

 

Utleie

 

 

 

Timesats, trening barn og ungdom innenbygds tom 19 år

0

0

0,0 %

Timesats, trening voksne innenbygds (fl.tall over 20 år)

210

215

2,4 %

Timesats trening utenbygds

280

290

3,6 %

Timesats Stevner arrangementer barn og ungdom innenbygds tom 19 år

0

0

0,0 %

Stevner/arrangementer innenbygds

280

290

3,6 %

Stevner/arrangementer utenbygds

750

750

0,0 %

Kommunale leiegårder

 

Sats 2019

 

Husleieinntekter og husleie omsorgsboliger
 

Årlig indeksregulering ca. 2, 0 % gjennomføres i 2018. Ses konkret hen til den enkelte leieavtale

Årlig indeksregulering ca. 2, 0 % gjennomføres i 2018. Ses konkret hen til den enkelte leieavtale

2,00 %

Gebyr til kommunen, skriving av begjæring, 1 R

 

 1 130

 

Gebyr til namsmannen/Statens Innkrevingssentral. Rettsgebyrloven § 14,2. ledd: 2,1 R

 

 2 373

 

Rettsgebyrloven 14, 2. ledd nr. 5 tvangsfullbyrdelse blir gjennomført, 2 ganger rettsgebyret: kr 1.373,- x 2

 

 4 746

 

Meglerhenvendelser vedr. utfylling av skjema med bekreftende underskrift, ved overdragelse av fremfesteiendommer, med bekreftende underskrift (f.eks. informasjon om festeforhold, festeavgift).

 

 1 500

 

Annen formell bistand til eiendomsmeglere og øvrige profesjonelle aktører *

 

 1 500

 

Gebyr unødig brannutrykning («falsk alarm»), viderefaktureres leier

 

 5 000

 

Gebyrer, etablering av startlån, (administreres av økonomiavd.)

 

 0

 

Gebyr når vi tinglyser (refinansiering) (Kartverket kr. 535,-)

 

 1 200

 

Gebyr, sletting av pant tinkl. Gebyr til Kartverket.

 

 2 500

 

Gebyr, prioritetsvikelse (særlig grunner), inkl. gebyr til Kartverket.

 

 3 500

 

 

 

 

 

 

*Etter Forvaltningslovens § 11 har vi en generell veiledningsplikt som det ikke er adgang til å ta betaling for. Veiledningsplikten gjelder såvel ovenfor person / firma som er part i en konkret verserende sak, som informasjon av mer generell karakter, ( f. eks. saksbehandlingsrekkefølge , korrekt off. instans, vedlegg til ev. søknad o. lign.)

Formuleringen i skjemaet ovenfor er ment å ivareta denne sondringen.
Bruken av gebyrsatsen bør være fleksibel, bistanden kan variere fra en enkelt stempel påtegning, til mer arbeidskrevende undersøkelser. Gebyrene er vanlige i mange kommuner men er ikke tidligere benyttet i Ås kommune.

 

 

 

Bygnings- og Oppmålingsvesenet

 

Sats 2019

 

Oppmålingsgebyr

 

 

Økes med 2 %

Gebyr byggesak

 

 

økes med 1 %

Reguleringsgebyr

 

 

Holdes uendret

Vann, avløp og renovasjon (eks mva)

Sats 2018 inkl. mva

Sats 2019 inkl. mva

% Endring

Vann

 

 

 

Basert på 120 nye abonnenter

 

 

 

Årsavgift, vann, pr m³, variabel del

13,71

14,61

7 %

Bolig på 150m² bruksareal (inkl. fastabonnementspris);

2681,25

2817

5 %

forbruk 150m³/år

 

 

 

Fast abonnementspris

625

625

0 %

Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, lav sats

125

125

0 %

snitt 180 m2 lav sats

22500

22500

0 %

Tilkoblingsgebyrer vann, pr m2, høy sats

250

250

0 %

snitt 180 m2 høy sats

4500

4500

0 %

Avløp

 

 

 

Basert på 120 nye abonnenter

 

 

 

Årlig kloakkavgift pr. m³, variabel del

23,09

23,1

0 %

Bolig på 150m² bruksareal (inkl. fastabonnementspris);

4400

4403

0 %

forbruk 150m³/år

 

 

 

Abonnementspris

937,5

938

0 %

Tilknytningsavgifter kloakk, lav sats

138,5

138,5

0 %

snitt 180 m2 bruksareal

24750

24750

0 %

Tilknytningsavgifter kloakk, høy sats

275

275

0 %

snitt 180 m2 bruksareal

49500

49500

0 %

 

 

 

 

Kontrollgebyr avlesning vannmålere

1125

1125

0 %

 

 

 

 

Eiendommer med slamavskiller og tilknyttet WC; tømming 1ggr/2.år

2159

2160

0 %

Eiendommer med slamavskiller uten tilknyttet WC ; tømming 1ggr/4.år

 

1156

1156

0 %

Eiendommer med minirenseanlegg; tømming 1ggr/år

4318

4318

0 %

Eiendommer med tette tanker, 4m3; tømming 1ggr/år

4318

4318

0 %

Eiendommer med slamavskiller/tett tank med våtvolum over 4m3

375

375

0 %

Eiendommer med fellesanlegg

 

 

 

Saksbehandlingsgebyr utslippstillatelser

3125

3125

0 %

Tilsynsgebyr spredt avløpsanlegg

2500

2500

0 %

 

 

 

 

Renovasjon

 

 

 

Renovasjonsavgift

2520

2520

0 %

Hytterenovasjon

1260

1260

0 %

 

 

 

 

Feiervesen

 

 

 

Feie- og tilsynsgebyr

550

550

0 %

 

(275 +275)

(275+275) 

 

Samferdsel

 

 

 

Saksbehandlingsgebyr gravesøknad vei

2850

2850

 

Forringelsesgebyr pr kvm asfaltert trafikkareal

100 kr/kvm

100 kr/kvm

 

Forringelsesgebyr pr kvm ikke-asfaltert trafikkareal

50 kr/kvm

50 kr/kvm

 

 

 

 

 

         

SENTRALADMINISTRASJONEN

Sats 2018

Sats 2019

% Endring

Meglerpakke

 1 690

 1 732

2,5 %

Eiendomsinformasjon

 196

 201

2,5 %

Bygningsdata

 172

 176

2,5 %

Grunnkart

 259

 265

2,5 %

Ledningskart

 172

 176

2,5 %

Målebrev

 324

 332

2,5 %

Godkjente bygningstegninger

 391

 401

2,5 %

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

 358

 367

2,5 %

Seksjoneringstillatelse

 231

 237

2,5 %

Naboliste

 162

 166

2,5 %

Gjeldende regulering m/ bestemmelser

 324

 332

2,5 %

Gjeldende kommuneplan

 172

 176

2,5 %

Ortofoto

 162

 166

2,5 %

Skråfoto/flyfoto

 587

 602

2,5 %

Tilknytning til offentlig vann og avløp

 63

 65

2,5 %

Adkomst til eiendommen

 104

 107

2,5 %

Kommunale avgifter og gebyrer

 167

 171

2,5 %

Legalpant

 63

 65

2,5 %

Fakturagebyr

 65

 67

2,5 %

Vigselsgebyr utenfor kontortid og/eller utenfor kommunens lokaler

 1 000

 1 025

2,5 %

Leie av lokale for vigsel av utenbygdspar

 1 000

 1 025

2,5 %

           

 

Vedlegg 7 B: Gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2019

 

Vedtatt av Ås kommunestyre ……

Gjelder fra 01.01.19

Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsregistrering av 17.06.05 (matrikkelloven) - Lovens § 32, forskriftens § 16 og lov om eierseksjoner § 15 fastsettes som følger:

 

A - Generelle bestemmelser

A.1 Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirent hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

 

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. Se pkt B.5

 

Dersom rekvirent av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr.

 

A.2 Hvilket regulativ som skal brukes

Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon.

 

A.3 Betalingstidspunkt

Matrikkelforskriften § 16 Gebyr for arbeid etter matrikkelloven, 5. ledd sier:

Kommunen kan kreve gebyr innbetalt forskuddsvis. Dersom kommunen oversitter fristen for oppmålingsforretning eller matrikkelføring, skal gebyret avkortes etter reglene i §§ 18 og 19. Avkortningen gjelder ikke gebyr for utstedt matrikkelbrev, jf. fjerde ledd. Dersom kommunen krever forskuddsbetaling, skal avkortet gebyr tilbakebetales så snart fristene er oversittet

 

A.4 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Det gjøres i denne sammenheng oppmerksom på at det i betalingsprinsippet er ment at noen saker i en viss grad skal subsidiere andre saker.

 

A.5 Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det, kan administrasjonen etter rimelighetshensyn helt eller delvis gi fritak for betaling av gebyret i en konkret sak.

“Særlige grunner” kan være f.eks være at rekvirenten er en humanitær eller spesielt samfunnsnyttig organisasjon.

 

A.6 Klage

Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans.

 

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

 

Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak om gebyrregulativ.

Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker.

 

Jf. Matrikkellovens § 46.

 

A.7 Avbrutt arbeid

Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har eller må utføre. Se pkt B.5

 

A.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Konkrete endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, som vurderer disse i forhold til selvkostprinsippet, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

 

Årlige oppjusteringer av regulativsatsene skal følge Statens Kartverks indekstall for kart og oppmålingsarbeider og justeres pr.1. januar hvert år. Slik justering trenger ikke politisk behandling. (Indekstall for 1.januar år 2010 er 411,5)

 

A.9 Gebyr til statlige etater

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet.

 

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.

 

A.10 Timepris

Timekostnadene skal dekke både de direkte og de indirekte kostnadene. Satsene skal således dekke: brutto lønnskostnader, forbruksmateriell, reisekostnader + forholdsvis del av utstyrs- og inventarkostnader, kontorutgifter, renhold, lys, varme og husleie, opplærings-, utviklings-, fraværs- og administrasjonskostnader + andel av sentraladministrasjonens kostnader som vedkommer aktuell(e) arbeidstaker(e) og aktuelt arbeid.

Timeprisen settes til kr 1 246,-.

 

A.11 Merkemateriell og transport

Slike kostnader er innbakt i de øvrige satsene og skal ikke faktureres spesielt.

A.12 Unntak fra tidsfrister (Vintertid)

Gjennomføring av oppmålingsforretning har en tidsfrist på 16 uker etter matrikkelforskriften §18. første ledd. Denne tidsfristen løper ikke i perioden 1. desember til 1. april.

Hensikten med denne regelen er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i en periode på vinteren da snø og tele gjør det vanskelig eller umulig å utføre oppmålingsarbeid.

 

 

B - Gebyrer

 

B.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

areal fra 0 – 1000 m²                                              kr       30 550

areal fra 1001 – 2000 m²                                         kr       37 600

areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.                kr       2 353

oppretting av punktfeste, med markarbeid                   kr       30 500

oppretting av punktfeste, uten markarbeid                  kr       20 113

 

For samtidig fradeling av tilgrensende eiendommer reduseres gebyret  

med 20% fra og med tomt 3 til og med tomt 9. Deretter reduseres gebyret med 35 % pr tomt. For saksbehandlingsgebyr, se gebyrregulativ for bygge- og delesaker, punkt 4.

B.2 Når deler av arbeidet overlates til andre

Der det etter avtale ikke er kommunen som utfører alt arbeidet, settes gebyrsatsene slik i forhold til ordinært gebyr:

 

Fremskaffe datagrunnlaget:          30 %.          

Varsling og oppmålingsforretning:  15 %

Tekniske arbeider og dokumentasjon:      30 %                              

Registreringsarbeidene:                         25 %

 

B.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Per ny registrering i matrikkelen                                kr       7 043

 

B.4 Behandling av seksjoneringssøknad etter lov om eierseksjoner

Grunnbeløp:                      kr       10 300

Tillegg per seksjon:           kr          515

 

B.5 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, uten markarbeid og merking

Areal 0 – 100 m2:              kr       8 734

         Areal 101 – 500 m2:          kr       13 411

         Areal over 500 m2:            kr       18 324

Ved markarbeid og merking tilleggsfaktureres det etter medgått tid, jf. A10.

                  

B.6 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom (B.1)

 

B.7 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstepris kr 4 476

 

B.8 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Gebyr pr. matrikkelenhet           kr 7 049

I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning som pkt B.1

 

B.9 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes slik i forhold til ordinært gebyr:

 

Ferdig innkalt forretning:           50 %.          

Ferdig avholdt forretning:          75 %

Ferdig matrikkelbrev:                100 %                                    

 

B.10 Når oppmålingsforretningen utføres uten markarbeid

Der det etter avtale eller kommunens skjønn ikke er nødvendig med noen form for markarbeid, settes gebyret til 65 % av ordinært gebyr.

 

B.11 Grensejustering av grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom

areal fra 0-100m2                       kr       10 388

areal fra 101-500m2                    kr       15 887

areal fra 501-1000m2 *)               kr       23 183

 

         Gebyr for slik forretning er pr. berørt naboeiendom.

         Også prisreduksjon som nevnt i pkt.B1.  

         *) Gjelder kun anleggseiendom jf. Matrikkelforskriften § 34.

 

B.12   Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom

areal fra 0-100m2                       kr       15 887
areal fra 101-500m2                    kr       23 183
areal over 500m2                        Gebyrlegges etter B.1.

 

         Gebyr for slik forretning er pr. berørt naboeiendom.

Arealoverføring utløser dokumentavgift.

Også prisreduksjon som nevnt i pkt. B.1. For saksbehandlingsgebyr se gebyrregulativ for bygge- og delesaker, punkt 4.

 

B.13 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er

     tilfredsstillende koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

           For ett punkt                                                        kr       8 597

For overskytende grensepunkter, pr. punkt                kr       2 686

 

B.14 Klarlegging av rettigheter og / eller eksisterende grense der grensen

ikke tidligere er tilfredsstillende koordinatbestemt.

           For inntil 2 punkter                                                kr       14 103

For overskytende grensepunkter, pr. punkt                kr       4 701

Dersom hele eiendommen skal måles, gjelder regulativets pkt B.1.

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

 

B.15 Privat grenseavtale

Gebyr for denne sakstype beregnes etter medgått tid.    

Minstepris er kr 4 541

 

B.16 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. Dette ses også i sammenheng med pkt B.5

 

B.17 Utstedelse av matrikkelbrev (statens satser)

Matrikkelbrev inntil 10 sider                     kr 175,-

Matrikkelbrev over 10 sider                     kr 350,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

 

B.18 Timepris

       Der det etter regulativet skal betales timepris, settes denne til kr 1 246

 

B.19 Disposisjonsrett til kartdata

For salg av disposisjonsrett for kart og geodata betales gebyr i samsvar med satser anbefalt av geovekstforum, ref. Geovekst veiledning kap. 15 (prisene fremgår av Geovekst priskalkulator). Der priskalkulatoren ikke benyttes, legges følgende priser til grunn pr. dekar:

         FKB, situasjon og høyde

kr 12

 

         Ortofoto

kr 2,5

 

         Reguleringsdata

kr 3,5

 

         VA data

kr 3,5

 

         I tillegg kommer          ekspedisjonsgebyr

kr 1 246

 

 

Ortofoto leveres i hele bilder (480 dekar).

Leveranse av fastmerker gjøres ved uttak av fastmerkerapport som inkl. koordinater for fastmerkene, kvalitet på fastmerkene og oversiktskart. Det betales gebyr kr. 412 pr fastmerkerapport.

Ved større salg av digitale reguleringsdata, fastmerker og eventuelt andre kartdata fremforhandler kommunens administrasjon en separat avtale (for eksempel en abonnementsordning) med de berørte parter.

C – Betalingsregulativ for kart, planer og tegninger på papir eller i digitalformat

C.1 Papirkopier av analoge kart eller tegninger

 

 

Med analoge kart menes kart som finnes i kommunens arkiver på papir eller folie. Eksempler på hva som kan finnes av analoge kart er tekniske kart (1:1000), økonomiske kart (1:5000) og adressekart. Med tegninger menes byggetegninger, skisser o.a. De analoge kartene ajourføres normalt ikke.

 

Enkeltstående kopier i arkformatene A4 og A3 er ikke gebyrbelagt. For større kopibestillinger gjelder følgende gebyrsatser:

 

Kart-/tegningskopier

Pris pr. stk.

 

A4

kr 10

 

A3

kr 15

 

C.2 Utskrift på papir og pdf fra digitale kartdatabaser

Utskrift på papir fra kommunens digitale kartdatabaser leveres i farger. Eksempler på hva som kan finnes av digitale kartdatabaser er tekniske kart, markslagskart og kommuneplankart. Kartplott er basert på kommunens foreliggende kartdatabaser og tegneregler, uten behov for bearbeiding eller tilrettelegging. Dersom kartbaser eller tegneregler må bearbeides eller tilrettelegges, gjelder regulativets pkt. B.17.

For utskrift på papir eller levert digitalt i pdf-format gjelder følgende gebyrsatser:

Arkformat, pris pr stk papir

 

A4

kr 108

 

A3

kr 160

 

 

 

 

 

Arkformat, pris pr stk PDF

 

A4

kr 52

 

A3

kr 62

 

A2

kr 129

 

A1

kr 190

 

A0

 

kr 237

 

Kundetilpasset kartplott i pdf, pris per stk

 

A4

Kr. 52 + time

 

A3

Kr. 62 + time

 

A2

Kr. 129 + time

 

A1

Kr. 196 + time

 

A0

Kr. 237 + time

 

           

 

C.3 Flybilder på papirutskrift eller PDF

Med flybilder menes ortofoto og skråfoto. Ortofoto er målestokkholdige flybilder som kan presenteres sammen med andre kartdata. Skråfoto er flybilder som er tatt med en vinkel i forhold til vertikal aksen, er ikke måleriktige og kan ikke presenteres sammen med andre kartdata som et ortofoto. Fotograferingsdato og bildemålestokk som er brukt ved fotografering angis på utskriften. Papirutskrift/pdf av ortofoto er gebyrbelagt etter følgende satser:

Flybilder

 

Arkformat, pris pr stk papir

 

A4

kr 118

 

A3

kr 150

 

 

Arkformat, pris pr stk PDF-fil

 

A4

kr 82

 

A3

kr 108

 

A2

kr 216

 

A1

kr 319

 

A0

kr 427

 

 

Papirutskrift av skråfoto er gebyrbelagt etter følgende satser:

Flybilder

 

Arkformat, pris pr stk

 

A4

kr 309

 

A3

kr 309

 

 

C.4 Forsendelse, porto og ekspedisjonsgebyr

Utskrifter eller kopier som er bestilt emballeres og forsendes. For nødvendig emballasje og porto gjelder følgende satser:

 

Enhet Pris pr. enhet/forsendelse

Kartrull/kartong/cd eller lignende kr. 26,-.

Porto – postens gjeldende satser.

Betaling for kartprodukter på papir og kopier på papir skjer ved bruk av faktura. Det påløper fakturagebyr for utsending av fakturaen:

 

Enhet Pris pr. faktura

Fakturagebyr påløper etter kommunale satser.

 

Vedlegg 7 C: Gebyrregulativ for behandling av bygge-, dele- og plansaker etter plan- og bygningslovens § 33-1 for år 2019

Ås kommune

Vedtatt av Ås kommunestyre ………….

 

GENERELT

Dette regulativet er vedtatt med hjemmel i § 33-1 i plan og bygningsloven av 2008. Regulativet gjelder for saker innkommet fra og med 1. januar 2019

 

Av byggesaksgebyrene utgjør ca.10 % av satsene utgifter til tilsyn.

 

Areal som nyttes i regulativet er bruksareal (BRA) og beregnes i henhold til Norsk Standard 3940.

 

Betalingsbetingelser:

 1. Betaling kreves når vedtaket er fattet og forfaller til betaling umiddelbart.

  Eksempelvis: Når rammetillatelse er gitt, når tillatelse til tiltak er gitt, når tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom er gitt, når avslag på søknad foreligger, når reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.

 2. Ved avslag kreves 70 % av fullt gebyr.
  Dersom det innsendes revidert søknad innen 3 måneder etter vedtaket om avslag, vil innbetalt gebyr trekkes fra på den nye søknaden.

 3. Når en sak trekkes etter at første gangs vedtak er fattet, skal 70 % av fullt gebyr betales.

 4. Gebyr for behandling av private reguleringsforslag fastsettes ut fra de satser som gjelder ved forhåndsvarsling av igangsetting av reguleringsarbeid.

 5. Gebyret kan fravikes når det er åpenbart urimelig. Øvre beløpsgrense for gebyr er kr. 1.500.000 per tiltak /plan.

   

  BYGGESAKER

1

Tiltak som behandles etter søknad i h.h.t. plan- og bygningslovens § § 20-1, 20-3.

1.1 Bolig – / fritidseiendom

            1.1.1    Enebolig

26 750

            1.1.2    Enebolig med sekundærleilighet.

33 440

            1.1.3    Tomannsboliger

40 127

            1.1.4    Andre boligbygg, per boenhet utover 1.1.3.

 

                                                                                   Inntil 30 boenheter

10 250

                                                                                   31 – 50 boenheter

5 250

                                                                                   Utover 50 boenheter

1 250

 

 

            1.1.5    Garasjer /uthus, tilbygg, påbygg, under-, ombygging:

                                                                                               Inntil 15 m2

4 766

                                                                                               16 – 30 m2

5 532

                                                                                               31 – 50 m2

8 065

                                                                                               51 – 70 m2

11 061

                                                                                               71 – 100 m2

13 480

                                                                                               Over 100 m2

18 434

            1.1.6    Andre tiltak på bolig- og fritidseiendom (som ikke går                                 under 1.8)

8 584

1.2 Bygninger til andre formål enn bolig, - gjelder nybygg, til-, på-, under- og ombygging.

            1.2.1    0 – 150 m2

35 000

            1.2.2    151 – 300 m2

57 000

            1.2.3    301 – 600 m2

81 000

            1.2.4    501 – 1000 m2

95 000

            1.2.5 Til-, på-, under- og ombygging:

 

                                                                                               Inntil 50 m2

19 000

                                                                                               51 – 150 m2

28 500

                                                                                               151 – 300 m2

47 500

                                                                                               301 – 1000 m2

57 000

 

                        Tillegg per m2 for areal over 1000 m2:

                                                                                   1001 – 10 000 m2

38

                                                                                   10 001 – 20 000 m2

19

                                                                                   Over 20 001 m2

9

 

            1.2.6    Enkle uisolerte næringsbygg

20 000

                                               Tillegg per m2 for areal over 100 m2

20

1.3 Tekniske installasjoner, nybygg, endring og reparasjon

            1.3.1    VVS-tiltak, heis, antenner, master, skorsteiner,                               brannmurer, andre mindre tiltak

6 296

1.4 Veianlegg og røranlegg i grunnen

            1.4.1    Ny /endret avkjørsel (ikke knyttet til byggesak)

3 435

            1.4.2    Mindre anlegg

5 382

            1.4.3    Større anlegg

9 295

1.5 Riving

            1.5.1    Riving < 100 m2

3 914

            1.5.2    Riving > 100 m2

7 828

Når riving søkes og gjennomføres samtidig med oppføring av nytt bygg på samme eiendom betales halvt gebyr for riving.

1.6 Bruksendring

            1.6.1    Søknad som behandles etter pbl. §§ 20-1, 20-3.                             Ved bygningsmessige tiltak kommer tillegg i h.h.t.                                      regulativets 1.1 og 1.2

6 901

            1.6.2    Søknad som behandles etter pbl. §§ 20-1, 20-4, jf. sak §               3-1 c) (tilleggsdel til hoveddel)

4 893

            1.6.3    Unntak fra tekniske krav ved bruksendring og                                             ombygging etter pbl § 31-2, 4.ledd.

4 000

1.7 Skilt- og reklameinnretninger

            1.7.1    Enkeltskilt, per virksomhet og søknad

3 444

            1.7.2    Skiltplan (for bygg)

7 426

1.8 Andre tiltak, diverse

            1.8.1    Fasadeendring, støttemur, gjerde, levegg, støyskjerm,                   svømmebasseng, brønn, dam, o.l.

4 574

            1.8.2    Terrenginngrep, brygger, moloer, naust, o.l.

6 888

            1.8.3    Massedeponi              Inntil 10 000 m3

11 409

                                                           For hver overskytende                                                                      1 000 m3 over 10 000 m3;

587

1.8.4    Midlertidig brukstillatelse

1 468

1.8.5    Lokal godkjenning av foretak etter SAK § 11-4, 6.ledd

2 250

1.9 Endringer

            1.9.1.   Reviderte tegninger, - fast pris. Gjelder ikke småhus og                 fritidsboliger.

2 446

            1.9.2    Endring av tidligere innvilget tillatelse; 25 % av opprinnelig gebyr,                                     minimum kr. 2 446.

1.10 Igangsettingstillatelse

            1.10.1  Gebyr for hver igangsettingstillatelse (totrinns-søknad)

2 936

1.11 Gebyr ved mangelfull søknad

Dersom søker ikke har komplettert søknad etter første brev fra bygningsmyndigheten med angitte mangler, påløper det et tilleggsgebyr på kr. 1 957 for hvert påfølgende mangelbrev som må skrives. Gebyret faktureres søker.

2

Tiltak som behandles etter søknad i h.h.t. plan- og bygningslovens § 20-1, jf. § 20-4, tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. SAK §§ 3-1, 3-2.

            2.1       Mindre tiltak på bebygd eiendom, midlertidige bygninger,                                      konstruksjoner og anlegg samt alminnelig driftsbygninger i landbruket.                 Nybygg, tilbygg, endring og annet.

                                                                                               Inntil 15 m2

4 766

                                                                                               16 – 30 m2

5 532

                                                                                               31 – 50 m2

8 065

                                                                                               51 – 70 m2

11 061

                                                                                               71 – 100 m2

13 480

                                                                                               Over 100 m2

18 434

                                               Tillegg per m2 for areal over 100 m2:

20

3

Godkjenning av selvbygger etter saksbehandlingsforskriftens § 6-8.

            3.1       Godkjenning av person for ansvarsrett som selvbygger                  av egen bolig eller fritidsbolig.

4 893

4

Deling etter plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m

            4.1       Ved søknad om fradeling av inntil to nye parseller

10 323

            4.2       Ved søknad om fradeling av flere enn to nye parseller

16 195

            4.3       Ved søknad om fradeling ved arealoverføring

5 161

5

Ulovlig byggearbeid

            5.1       Saksbehandling som påløper i forbindelse med ulovlig arbeid og                          bruksendring og /eller arbeid som er utført i strid med tillatelser                             /bestemmelser/ satt i gang uten tillatelse faktureres etter medgått tid;                   timepris kr. 1030,-

            5.2       Overtredelsesgebyr: Det vises til plan- og bygningslovens 32-8 og til                    kapittel 16 i Forskrift om byggesak m/ veiledning, om utmåling av                         overtredelsesgebyr.

6

Dispensasjonssøknad i h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 19-1, 29-4, første ledd.

            6.1       Søknad som avklares uten regionale myndigheters                                    uttalelse.

6 000

            6.2       Søknad som krever regionale myndigheters uttalelse.

10 000

I tilfeller hvor det er nødvendig med flere dispensasjoner for samme tiltak betales 50 % av satsen for dispensasjoner utover den første.

7

Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger i henhold til lov- og forskriftskrav og lignende, settes gebyr lik kostnader for slik bistand. I tillegg påløper et gebyr på kr. 3 400.

       

 

PLANSAKER

Vedtatt av Ås kommunestyret …

Gjelder fra 01.01.19

Gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningslovens § 33-1 og forskrift av 2.2.2012

 

Betalingsbetingelser

 • Gebyr for oppstartsmøte kreves når oppstartsmøte er gjennomført og forfaller til betaling umiddelbart

 • Gebyr for planprogram kreves når saken legges fram til politisk behandling og forfaller til betaling umiddelbart

 • Gebyret for høringsforslag kreves når saken legges fram for politisk behandling og forfaller til betaling umiddelbart.

 • Gebyret er uavhengig av resultatet av behandlingen.

 

§ 1 Gebyrbelagte planoppgaver

Det betales gebyr for saksbehandling av følgende tiltak:

Tiltak

Plan- og bygningsloven

Oppstart av reguleringsarbeidet – Oppstartsmøte

§ 12-8

Planprogram

§ 4-1

Forslag til detaljregulering – høringsforslag

§ 12-3

Forslag om mindre endring i reguleringsplan

§ 12-14

 

Det kan mottas tilsvarende gebyr for detaljreguleringsplan utarbeidet av kommunen i henhold til pbl. § 12-3 dersom arbeidet omfatter privat grunn og skjer etter avtale med privat tiltakshaver eller andre private interesser. Dette vil gjelde tilfeller hvor private interesser ser det som en fordel at kommunen utarbeider planen, og hvor kommunen ser fordel ved selv å utføre planarbeidet. I slike tilfeller gjøres avtalen før arbeidet starter.

 

§ 2 Oppstart av reguleringsarbeidet – Oppstartsmøte

Gebyr for avholdelse av oppstartsmøte

10 000 kr

 

§ 3 Planprogram

Gebyr for fastsettelse av planprogram

25 000 kr

 

§ 4 Forslag til detaljregulering – høringsforslag

Grunnbeløp

60 000 kr


Tillegg per m2 for planområder over 5 000 m2

5 001 – 15 000 m2

 kr 8

15 001 – 30 000 m2

 kr 4

30 001 – 50 000 m2

 kr 2

over 50 000 m2

 kr 1

 

Det betales gebyr for all ny bebyggelse innenfor planområdet, både over og under terreng. Tillegg for bebyggelsen, per m2

0 – 1 000 m2 BRA

 kr 30

1 001 – 5 000 m2 BRA

 kr 20

over 5 001 – 10 000 m2 BRA

 kr 10

 

§ 5 Tilleggsgebyr

Tillegg for endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling, eventuelt med ny begrenset høring og ny fremleggelse for planutvalget.

25 000 kr

Tillegg for detaljregulering som ikke samsvarer med arealbruken fastsatt i overordnet plan

25 000

25 000 kr

 

Digitalt materiale skal være i henhold til gjeldende SOSI-standard (jf. Kart- og planforskriften og Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister). Dersom materialet trenger bearbeidelse fordi det ikke er i henhold til disse standardene, kan kommunen påta seg dette, dersom en har kapasitet. Slikt arbeid vil bli fakturert for medgått tid.

Timeprisen er kr 1 100 eks mva.

§ 6 Forslag om mindre endring i reguleringsplan

Små endringer som godkjennes administrativt, jf.pbl. § 12-14

10 500

Endringer som godkjennes ved politisk behandling etter pbl. §12-14

18 000

Ved avslag betales 70%

 

 

6

Dispensasjonssøknad i h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 19-1

6.1     Søknad som avklares uten regionale myndigheters uttalelse.

6 000

6.2     Søknad som krever regionale myndigheters uttalelse.

10 000

I tilfeller hvor det er nødvendig med flere dispensasjoner for samme tiltak betales 50 % av satsen for dispensasjoner utover den første.

     

 

7

Framleggelse av planinitiativ til politisk behandling

 

10 000

     

 

8

Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger i henhold til lov- og forskriftskrav og lignende, settes gebyr lik kostnader for slik bistand. I tillegg påløper et gebyr på kr. 3 300.

 

 § 7 Reduksjon eller fritak fra gebyr

Jord- og skogbruksområder, Friluftsområder og naturvernområder hvor det ikke skal gjennomføres tiltak, jf. pbl. § 12-5 nr.5, inngår ikke i beregningsgrunnlaget for plangebyr

 

Gebyret kan fravikes når det er åpenbart urimelig.