Grunnskolen i Ås

I Ås kommune er det totalt 9 grunnskoler, med i overkant av 2400 elever fordelt på 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Den minste barneskolen har omkring 95 elever og den største har ca. 380 elever.

Alle barneskolene har tilbud om skolefritidsordning.

Kommunen har grunnskoleopplæring for voksne ved Ås læringssenter.

Kommunen har også en friskole, Steinerskolen i Ås