Grunnskolen i Ås

I Ås kommune er det totalt 9 grunnskoler, med i overkant av 2300 elever fordelt på 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Den minste skolen har omkring 100 elever og den største har ca. 380 elever.

Alle barneskolene har tilbud om skolefritidsordning.

Kommunen har grunnskoleopplæring for voksne ved Ås kommunale voksenopplæringssenter.

Kommunen har også en privat Steinerskole.