icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Kommunereformen   ›   Om kommunereformen   ›   Møter om kommuereformen
Kulturhus og bibliotek

Møteinnkalling kommunereformgruppen 25. oktober 2017 (utsatt fra 11. oktober)

Her kommer inkallingen med vedlegg, se neste side.