icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Byggesak og geodata   ›   Innsending av søknad
Bilde av verktøy

Bilde av verktøy

Når må jeg søke?

Det kreves tillatelse etter plan- og bygningsloven både ved nybygg, tilbygg og påbygg, samt større endringer og reparasjoner.

Når må jeg søke kommunen

Det kreves tillatelse etter plan- og bygningsloven både ved nybygg, tilbygg og påbygg, samt større endringer og reparasjoner.

Søknad om tillatelse må sendes til kommunen. Tillatelse er også nødvendig ved endret bruk av hele eller deler av en bygning, f.eks. fra bolig til kontor.

Follokommunene har felles informasjon om byggesak og søknadsprosessene på nettstedet www.follokom.com

Ved å velge typen tiltak du planlegger på follokom.com, får du informasjon om du må søke og hva som kreves av søknaden.

Søknad om tillatelse må sendes til kommunen.

Tillatelse er også nødvendig ved endret bruk av hele eller deler av en bygning, f.eks. fra bolig til kontor.

Follokommunene har felles informasjon om byggesak og søknadsprosessene på nettstedet follokom.com .

Fra 1. juli kan flere byggetiltak settes i gang uten søknad.