icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Tjenester   ›   Næringsliv
  

Næringsliv

Her finner du relevant informasjon om våre tjenester rettet mot deg som driver eller ønsker å drive næringsvirksomhet i Ås kommune.
 

Ås kommune vil skape flere arbeidsplasser og stimulere til næringsutvikling i kommunen for å møte morgendagens utfordringer.

Ås kommune er i vekst og forventer en betydelig befolkningsvekst i årene framover. Statistisk sentralbyrås framskrivningsprognoser viser at befolkningen kan bli fordoblet innen 2040. Ås er også et av de stedene som er utpekt som vekstområde i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Kommunen er dessuten vertskap for et Campus Ås i vekst med nye fagmiljøer som flytter til Ås de nærmeste årene.

To satsingsområder peker seg ut i næringsutviklingsarbeidet:

  1. En fremtidsorientert tettstedsutvikling med boliger, et mangfold av handels- og servicetilbud, kulturaktiviteter, møteplasser og kompetanseintensive arbeidsplasser

  2. Etablering og vekst av kunnskapsbaserte selskaper knyttet til forskningsmiljøene på Campus Ås

Kommunen har en aktiv næringspolitikk og skal høsten 2016 ferdigstille en næringsstrategi. Kommunens næringskomite består av formannskapet med ordfører som leder og ivaretar det nærmeste politiske ansvaret for kommunens næringspolitikk.