Nytt meldingssystem: Transponder

Mobilskole fases ut

Vi er kjent med at det dessverre har gått ut noe informasjon til foresatte om app, nye

funksjoner og muligheter i Mobilskole. Denne informasjonen har gått rett fra Mobilskole,

uten å konferere med skolen eller Ås kommune. Dette er uheldig og vi beklager dette,

spesielt ettersom deler av informasjonen kunne tolkes å komme fra skolen/kommunen.

Nytt meldingssystem: Transponder

Fra 6. juni blir det nytt meldingssystem. Mobilskole vil ikke brukes fra

denne datoen. Viktig at dere gir beskjed om fravær i det nye systemet.

Sjøskogen skole tar i bruk nytt meldingssystem f.o.m onsdag 6. juni

2018. Dere må fra denne datoen sende melding til skolen via

Transponder meldingsbok som er navnet på vår nye løsning.

Denne kan lastes ned som app i Google play og Appstore, men du kan også bruke tjenesten fra en

nettleser https://meldingsbok.transponder.no.

Viktig at dere velger appen som heter TRANSPONDER MELDINGSBOK og ikke Transponder SMS.

Med første gangs pålogging via ID-porten sikrer vi høyt nivå av sikkerhet for både foresatte og

ansatte. Alle som logger seg inn i sine barns digitale meldingsbøker ser hvem som til enhver tid kan

lese og skrive i bøkene. Logg deg rett inn i appen og aksepter pushvarsler for å holde deg oppdatert i

sanntid eller bruk Transponder i nettleser fra

Dere kan få tips til hvordan dere kan logge inn første gang med denne videoen:

https://www.youtube.com/watch?v=9Gdmtx9OKlQ

Transponder meldingsbok er en digital meldingsbok, hvor hver elev har sin egen.

Alle meldinger som blir skrevet av hjemmet eller fra skolen blir liggende i

meldingsboka. Begge foresatte vil kunne se meldingene, men ikke elevene. Det

er også flere lærere og ansatte i administrasjonen som kan se meldingene, dette

er viktig i ved f.eks. sykefravær.

Hva skal Transponder Meldingsbok brukes til?

Transponder meldingsbok er et meldingssystem hvor foresatte kan gi beskjeder

om for eksempel at barnet er fraværende eller at barnet kommer for seint. Det

som man før sendte i meldingsboka, Mobilskole eller på SMS.

Har du barn i flere barnehager/skoler i Ås kommune?

Det er felles for alle at Mobilskole fases ut og Transponder inn, men det kan skje i noe utakt, og vi

beklager at det i en overgang kan virke forvirrende. Likevel, noe av hensikten er at dere etter

overgangen skal få ett felles oversiktlig system å forholde dere til.