icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Hjem   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Alle høringer
Illustrasjon Nygårdsveien
  

Offentlig ettersyn - R-302 Reguleringsplan for Nygårdsveien 24 og 33

Hovedutvalg for teknikk og plan har i møte 07.10.2020, sak 51/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan R-302 for Nygårdsveien 24 og 33 til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med merknader er:11.12.2020

Planforslaget er utarbeidet av Inby AS på vegne av tiltakshaver Jarle Hopland. Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av om lag 40 nye boenheter i området avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel.

Merknader til planforslaget kan sendes til Ås kommune ved post@as.kommune.no innen 11.12.2020, eller med brev til Ås kommune v/ Enhet for Plan, miljø og næring, Postboks 195 1431 Ås. Merknadene merkes med «15/03821 Merknad til planforslag for Nygårdsveien 24 og 33». Elektronisk høringsskjema kan også benyttes her

Saksdokumenter for planforslaget er tilgjengelig her.