icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
11. august - 16:51
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Sjøskogen skole   ›   Læringsbrett

Læringsbrett

IMG_5440

Ofte stilte spørsmål om læringsbrett

Her vil du finne svar på en rekke vanlige spørsmål fått fra foreldre og andre involverte ved skoler som benytter læringsbrett i en digital skolehverdag. Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål her, vil vi gjerne at du sender spørsmålet ditt til e-postadressen joinge.fjellstad@as.kommune.no  eller hakon.bjoro@as.kommune.no Du vil få svar, samt at spørsmål og svar vil bli lagt inn i dette dokumentet.

Hva menes egentlig med digital skolehverdag?

Målet er å øke elevenes faglige og personlige utbytte av skolegangen. Digital skolehverdag innebærer omfattende endring i læring og læringsomgivelser basert på mulighetene den teknologiske utviklingen åpner for.

Elever og lærere er utstyrt med hvert sitt læringsbrett som tas i bruk som primært læremiddel. Alle elever, alle lærere, hele skolens ledelse og hele foreldregruppen involveres. Skolene følger norske læreplaner og elevene skal vurderes på samme måte som elever forøvrig.

Hva menes med digital dannelse?

Skolen har en viktig oppgave i å hjelpe til med å ruste barn til å bli kompetente mediebrukere. Det er en omfattende oppgave som vi deler med dere foreldre. Selv om dagens unge vokser opp i en digital tid, har de ikke nødvendigvis god kompetanse når det gjelder god bruk.

Å gi elever digital dannelse er ett av målene, og en viktig forutsetning, for gjennomføring av prosjektet med læringsbrett. Digital dannelse innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig måte, og ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av internett.

 

Vil elevene få tilstrekkelig opplæring i appene, slik at det vil bli effektivt i undervisningen?

Ja, det er målet. Vi har satt av og vil fortsatt sette av tid og ressurser til opplæring i appene samtidig som elevene jobber med fagstoff. Alle elevene vil få opplæring i de ulike appene av IKT-rådgivere og lærere som har fått god opplæring i bruk av de ulike appene og i planlegging og gjennomføring av digital undervisning.

Hvordan får eleven brukerstøtte?

Brukerstøtte gis av lærer, der kontaktlærer har særlig ansvar, og eventuelt formidler behov videre til IKT-rådgiverne i kommunen.

Hvordan unngår vi for mye skjermtid?

På skolen vil det som før være varierte aktiviteter. Barna vil ikke bli sittende statisk foran en skjerm, slik vi voksne med «kontorjobb» ofte gjør. På hjemmebane må foresatte lage kjøreregler for hvor, når og hvordan iPaden kan brukes utover leksearbeidet (se egen foreldreveiledning i forhold til dette). Kjørereglene må tilpasses den enkelte ut fra alder og personlighet. Eksempler på slike regler kan være at iPaden ikke skal være på rommet etter leggetid, eller kanskje ikke i det hele tatt! iPaden skal ha et fast sted for lading, slik at vi slipper å lete etter den i en travel morgenstund. Diskuter gjerne med andre foresatte.

Hva gjør vi hvis barnet har glemt koden til iPaden?

Det er viktig å ikke forsøke feil kode mange ganger. iPaden vil da kunne bli deaktivert, og en gjenoppretting vil da kunne føre til tap av alle data lagret lokalt på iPad.

Eleven gir beskjed til kontaktlærer som videreformidler til person som har tilgang til å fjerne koden. Dersom dette skjer mens iPad fortsatt har nettilgang så kan koden resettes.  Når eleven går inn på iPaden etter fjerning av koden, vil hun/han få beskjed om å opprette ny kode. Elevens arbeider forsvinner ikke selv om koden settes på nytt på denne måten.

Hva skal vi gjøre hvis vi har deaktivert iPaden?

Du må levere inn iPaden til kontaktlærer som sørger for at Ås kommune aktiverer iPaden igjen. iPaden må fysisk leveres inn for at iPaden skal kunne re-aktiveres.

Kan en koble iPaden opp mot hjemmenettverk, og er dette sikkert?

Ja, det er ønskelig at en kobler iPaden til hjemmenettverket. Mye av arbeidet som er aktuelt å utføre kan skje uten nettilgang, men for f.eks. å få levert lekser i Showbie, så er det nødvendig med nettilgang. Tradisjonelle virus finnes ikke og er ikke mulig på iPad. Begrensinger som er satt i hjemmenettverk vil også gjelde skole-iPaden når den er tilkoblet hjemmenettverket.

Skal iPad-en leveres etter 7. klasse, og hva med ferier?

Eleven får iPaden til utlåns nå, og den skal leveres tilbake ved avslutning av 7. klasse. Normalt vil de kunne være med hjem i de korte feriene, men vi vil samle inn iPadene i sommerferien.

Vil nettbruken av elevenes iPad-er overvåkes?

Nei, i utgangspunktet har vi begrenset oversikt. Gjennom administrasjonssystemet har skolen anledning til å se hvilken iPad som er registrert på hvilken elev, og hvilke apper som er installert på hver iPad. Vi har ikke tilgang til elevens innhold i appene.  

Vi kan til en viss grad begrense hvilke funksjoner elever skal ha tilgang til, men vi ser ikke hva de faktisk gjør (unntaket er en app for lærer, hvor lærer kan se skjermbildet til elevene i klassen, så lenge de er i samme klasserom).

Vi kan unntaksvis gjennom administrasjonssystemet styre elevens tilganger til bestemte nettsider og apper om dette blir nødvendig.

Hvordan sjekker/hindrer dere uønsket innhold?

Når det gjelder de uheldige sidene av «ny» teknologi, og det åpne internettet, så er vi både forpliktet til, og ønsker selv, å ruste elevene til å håndtere dette. Vi vet at mange veldig unge i dag får slike erfaringer, uavhengig av tilgjengelig teknologi på skolen, enten hjemme eller hos venner eller på andre måter.

God tilgang på digitale enheter i skolen gir i så måte både muligheter og utfordringer.

Det finnes potensielt tilgjengelig ulike former for filtrering som i større eller mindre grad kan skjerme uønsket innhold. Felles for de metoder som i praksis er tilgjengelige, er at de dels ikke virker etter hensikten, dels at de legger begrensninger på ønsket pedagogisk aktivitet, samtidig som man ved innføring av slike filtre løper den åpenbare risiko å (bevisst eller ubevisst) la filtre bli en "sovepute" og gi "falsk trygghet".

Vi har nå allikevel valgt å prøve ut en form for enkel filtrering, ved at vi f.o.m. 10. november har aktivert produsenten av læringsbrettene sin egen begrensning på "voksent innhold" i nettleseren, for å få førstehånds innsikt i fordeler og problemer med slik filtrering.

 

Kan vi foresatte aktivere restriksjoner på iPaden når den er hjemme?

Se forrige spørsmål. Så lenge vi forsøker nevnte filtrering, så vil den virke både på skolen og hjemme, og det vil ikke være anledning å justere på disse innstillingene på det enkelte læringsbrett. Uansett filter eller ikke filter, så anbefaler vi at man i samhandling med barna forholder seg til læringsbrett som om det ikke finnes filter. Hvordan kontrolleres appene som blir brukt i skolen?

Apper blir foreslått av lærere og/eller fagpersoner. Foreslått app blir deretter undersøkt, risikovurdert og kontrollert mot behov for databehandleravtale med leverandør. Dette utføres av kommunens IKT-rådgivere. Etter godkjenning bestilles appen via et volumlisensieringsprogram.

Hvordan installeres appene på iPaden?

Appen installeres på iPaden via et MDM-program (Mobile Device Management). Dette styres slik at en app kan tilgjengeliggjøres for alle, for enkelte skoler, eller ned til enkelte klasser/trinn. Dette gjøres automatisk, og elevene trenger ikke gjøre noen nedlastinger selv.

Kan elevens (betal-)apper også lastes ned til familiens iPad?

Nei, skolen betaler for hvert eksemplar av appene gjennom et volumlisensieringsprogram, og det er selve iPaden som er registrert i systemet.

Hvordan gjør vi det med AppleID - må elev/foresatte opprette konto?

Nei, elevene får en spesiell AppleID laget for utdanning («Managed AppleID»), og på de kommunale iPadene skal elevene ikke legge inn en privat AppleID.

Hvordan vil skolen håndtere brudd på kjørereglene for bruk av iPad?

Bruk av læringsbrett omfattes av ordinære ordensregler ved skolen, samt en egen avtale for iPad. Dersom skolen får melding om brudd på reglene, for eksempel ved at elevene tar krenkende bilder av andre, vil denne saken bli behandlet på samme måte som annen krenkende atferd.

Har eleven/foresatte noe erstatningsansvar hvis iPaden blir ødelagt?

Hvis det oppstår skade på iPad, lader, kabler, beskyttelse eller tastatur på grunn av uforsiktig bruk gjelder §7 i forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen, som sier at eleven og/eller foresatte kan bli erstatningsansvarlige, på samme måte som for annet skolemateriell.

Det kan være at man knuser skjermen, ønsker skolen å fikse dette eller ordner man det på egen hånd?

Skolen ønsker å ta hånd om dette. Ta kontakt med kontaktlærer ved uhell.

Har eleven noe erstatningsansvar hvis iPaden blir stjålet?

Dersom læringsbrettet blir stjålet, skal tyveriet politianmeldes og kopi av anmeldelse leveres skolen v/rektor. Eleven har normalt ikke noe erstatningsansvar ved tyveri så lenge kopi av anmeldelsen er levert til skolen.

Gjør skolen noe ekstra for å sikre seg mot tyveri? Det kan jo bli attraktivt for folk utenfra å komme seg inn på skolen når de vet at hver elev har en iPad i sekken?

Alle iPadene som brukes i skolen er «DEP-enablet». Det vil si at de kun kan konfigureres og settes opp av Ås kommune. iPadene vil derfor være verdiløse for andre enn Ås-skolene. Ås kommune har også mulighet til å spore lokasjonen til en iPad som er meldt stjålet. Denne informasjonen ligger ute på skolenes nettsider.

Hvordan skal iPaden oppbevares for eksempel på vei til/fra skolen?

På vei til/fra skolen så skal iPaden oppbevares i sekken. Vær obs på vannflasker o.l., pass på at disse ikke lekker og ligger atskilt i egne lommer.

Får eleven tastatur til iPaden?

iPader kjøpt inn før 2017 ble kjøpt med tastaturdeksel. Fra og med 2017 har vi valgt å ikke anskaffe dette, og heller utstyre brettene med gode beskyttelsesdeksler. På skolen har de eldste tilgang til eksterne tastaturer for lengre skriveøkter.

Skal man merke iPaden med noe navn?

Læringsbrettet kommer med et merke med brukeridentifikasjon og serienummer på iPad. Dette skal ikke fjernes. Dette kan være plassert slik at det i det daglige er litt vanskelig å se. Det er derfor tillatt at elev setter på et enkelt lite klistermerke på et lett synlig sted for lett å kjenne igjen sin egen iPad, men pass på at det ikke settes over skjerm, kamera eller på andre måter går ut over bruk. Det er ikke tillatt å merke på måter som ikke enkelt lar seg fjerne når eleven leverer inn utstyret.

Lading kan være brannfarlig, vil det aksepteres at iPad er ladet kvelden før, det vil si kun nesten fulladet til skolestart?

Det forventes ikke at iPaden skal lades om natten. Vi regner iPaden for fulladet ved ca 80 % batterikapasitet. iPad tar ikke skade av å «klattlades, og «trives best» mellom 20 % og 80 %. Lading ut over 80 % tar dessuten uhensiktsmessig mye tid. Det er viktig at iPaden aldri går helt tom for strøm.

Kan vi bytte deksel på iPaden?

For de som har fått dette, så skal dekselet skal aldri tas av iPaden. Dekselet eleven har fått utdelt er blant de beste på markedet, og er støv-, sprut og støtsikkert (innenfor visse grenser, selvfølgelig, så brettet skal uansett behandles med omhu). Tilsvarende gjelder for iPader med tastatur; tastaturdekselet fungerer også som beskyttelse.

Hva med sikkerhetskopiering og lagring i sky?

Elevene  i Ås kommune har tilgang til nærmest ubegrenset lagring i OneDrive (1 TB). I tillegg vil mye av arbeidet leveres inn til lærer i oppgave-/vurderingsløsningen Showbie, noe som da også innebærer en ekstra sikkerhetskopi. Det er videre knyttet noe lagringskapasitet i iCloud til den tildelte kommunale AppleIDen.

Hva med bruk av iTunesU og AppleID?

Elevene får en såkalt «Managed AppleID». Dette er individuelle bruker IDer til denne tjenesten, eid og forvaltet av Ås kommune. I denne løsningen er det ikke være krav til familiedelt AppleID eller kredittkort.

 

 

 

Aktuelt

Velkommen tilbake til skolen 1.-4. trinn

Grunnskolen åpner igjen

Regjeringen har bestemt at skolene skal åpnes i løpet av uke 20. Det gjelder for alle trinn i grunnskolen og videregående skole.