Grafisk fremstilling av organiseringen av Ås kommune (Illustrasjon: Ås kommune)

Grafisk fremstilling av organiseringen av Ås kommune (Illustrasjon: Ås kommune)

  

Administrativ organisering av Ås kommune

Organisasjonskartet viser kommunens fire kommunalområder ledet av rådmann og kommunalsjefer. Tre kommunalområder omfatter tjenesteproduksjon og samfunnsoppdrag, de er videre inndelt i åtte virksomheter. Det fjerde kommunalområdet dekker de sentrale stabsfunksjoner.