icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Oversikt over gjeldende planer

Oversikt over gjeldende planer

Plan- og kartforskriften § 14 stadfester at alle skal ha tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag. Dette inkluderer tilgang til arealplaner. 

Ås kommune benytter en rekke løsninger for innsyn i kommunens arealplaner. 

Kommunekart

Kommunekart er et innsynskart som presenterer detaljerte kartdata, temakart og arealplaner i Ås kommune.

WebPlan

WebInnsyn er et selvbetjeningsverktøy som gir detaljert informasjon over kommunens arealplaner, samt planer under arbeid. 

WebInnsyn

WebInnsyn er et selvbetjeningsverktøy som gir detaljert informasjon over kommunens arealplaner, samt planer under arbeid. 

Ved problemer eller behov for veiledning kan servicetorget kontaktes på telefon: 64 96 20 00