icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

PPS

PP-tjenesten er kort for pedagogisk-psykologisk tjeneste og hjelper skolen med å gi tilpasset opplæring til elevene.

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  PPT - henvisning

  Tema

  - Skole og opplæring
  - Barn og ungdom

  Beskrivelse

  Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal gjøre en faglig vurdering - en såkalt sakkyndig vurdering. Vurderingen skal vise om barnet trenger spesialpedagogisk hjelp og vil foreslå et tilbud for barnet, foreldrene eller barnehagen.

  Det er opplæringsloven som krever at PPT gjør denne vurderingen, da PPT er både faglig kompetent og en nøytral part.

  PPT skal gjøre en sakkyndig vurdering i disse tilfellene:

  • Søknad om tidlig eller utsatt skolestart
  • Spesialpedagogisk hjelp
  • Spesialundervisning
  • Fritak fra opplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Tegnspråkopplæring
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Inntak til særskilt utdanningsprogram i videregående
  • Utvidet opplæringstid i videregående skole

  Målgruppe

  Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

  Kriterier/vilkår

  Du har ikke eller kan ikke få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

  Se:
  barnehageloven § 19 a Rett til spesialpedagogisk hjelp
  opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste
  forskrift til opplæringslova, kapittel 5 Klage på vurdering

  Lover

  Barnehageloven
  Opplæringslova

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med henvisningen.

  Søknadsfrist

  Henvisninger behandles fortløpende.

  Søknaden sendes til

  PPS Ås kommune Postboks 195, 1431 Ås

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

  Saksbehandlingstid

  Forespørsler om henvisning behandles fortløpende.

  Merknader

  Når barn får spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning utenfor bostedskommunen etter avtale, og når barn blir plassert av barnevernstjenesten utenfor bostedskommunen, vil PPT i vertskommunen ha ansvaret for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering. Se forskrift til opplæringslova § 18-1.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:PPS
  Telefon:64962100
  Epost:pps@as.kommune.no
  Postadresse:1430 Ås
  Besøksadresse:Rådhusplassen 29

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:PPS
  Telefon:64962100
  Telefaks:64962109
  Epost:pps@as.kommune.no
  Nettadresse:http://as.kommune.no
  Postadresse:1430 Ås
  Besøksadresse:Rådhusplassen 29
  Åpningstid:Mandag - fredag kl 0800-1515 Torsdag kl 0800 - 1700

  Kontaktpersoner

  Navn:Helga Tilley
  Tittel:Enhetsleder
  Telefon:959 39 616
  Mobil:959 39 616
  Epost:helga.tilley@as.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-03-23 08:49