Utleie

Priser Ås kinoteater (kulturarrangementer)

Priser per 01.08.19 oppgitt i NOK
 
Kommunale arrangementer: Aktiviteter i Ås kommunes regi skal ikke belastes leie.
Lag- og foreninger: Ved arrangement for lag og foreninger, betales det redusert leie.
Kommersielle tiltak med en blanding av proffe og amatører – se midterste kolumne.
Private aktører: Privatpersoner eller kommersielle leietagere betaler leie etter faste satser. 
 
Obs: Onsdager og søndager er ikke utleiedager.
 
 Leie av salen:     
Tidsperiode
Priser kommersiell/privat
For lokale kulturutøvere (med billettsalg)
Rabatterte priser for leietagere med kulturelt og ideelt formål
Øvelse i forbindelse med
forestilling
Kr. 800 per time.
Kr. 1000,- per dag.
Kr 1200 per dag.
Eller kr. 300,- per time
Forestillingsdag man-tirs
Kr. 1000 per time
Kr. 3500,- per dag
Kr. 3000 per dag
Eller kr. 500 per time
Forestillingsdag tors-lør
Kr 1200 per time
Kr. 6000,- per dag
Kr. 5000 per dag
Eller kr. 750 per time
Tekniker*
550kr per time
Kr. 500,-
kr. 480,+ per time
Billettavgift pr billett
10% av billettinntektene
10% av billettinntektene
10 % av billettinntektene
 
 
Leie av teknisk utstyr:                  Startpris kommersiell
                                                               / privat             Startpris ideell / lokal*
Lite arrangement (3 mikrofoner og enkelt scenelys)
2500 kr
1500 kr
Medium lyspakke
 3000 kr 
 
1200 kr 
 
Stor lyspakke
7000 kr
 
2500 kr 
 
Medium lydpakke
3000 kr
 
1200 kr 
 
Stor lydpakke
7000 kr
 
2500 kr 
 
Trådløs pakke
4 trådløse mygger
1000 kr
Evt. 300 kr per mic per dag
700 kr 
Evt. 200 kr per mic per dag.
Projektor**
700 kr per dag
300 kr per dag
Riggehjelp
400 kr per time
300 kr per time
Dansematter
1000 kr
300 kr
Hazer
1000 kr
500 kr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Teknikere
Tekniker kommer i tillegg til leiepriser. Ved bruk av teknisk utstyr skal en av husets teknikere alltid være tilstede fra opprigg og til nedrigg er ferdig. For dette betales det gjeldende timepris for teknikere. Leietaker må presisere om dette skal være en lyd eller lystekniker. Husets tekniker står til leietakers disposisjon under hele leieperioden.

Skal ekstern lys-/lydtekniker brukes, må dette godkjennes av kulturhuset på forhånd.
Lyd og lystekniker må bestilles senest 3 uker før arrangementets dato
 
** Lerret
Ås kinoteater har kun et kinolerret. Dette er montert ca 4m inn fra scenekanten. Ved behov for et mindre lerret, må dette leies inn på egen regning.
 
 
Hva inngår i leiesummen av Ås kinoteater?
I leien inngår vask.
I leien av kinoteatret inngår også leie av garderobe/backstageområde.
I leien inngår kulturhusets bidrag for planlegging av tekniske løsninger og klargjøring av behov for utstyr.
I leien inngår annonsering via kulturhusets kanaler.
Alle billetter til forestillinger i salen selges via kulturhusets billettsystem, og billettavgiften belastes publikum.
I leien inngår salg av billetter per Internett og i døra i en time før forestilling.
 
Leietakeren er pliktet til å gjøre seg kjent med husets vilkår for utleie. Klikk her.
 
Kontaktperson:
Myfanwy Moore: tlf. 64 96 20 91 / 959 39 707
myfanwy.moore@as.kommune.no
 
Tips en venn  Skriv ut

Adresse: Moerveien 1 1430 Ås
Problemer med å kjøpe eBilletter? Send en mail til post@ebillett.no


Powered by CustomPublish AS