icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Vann og avløp   ›   Prosjekt søndre Moer
kum

Fornying av vann og avløpsnettet, søndre Moer

Ås kommune skal legge om og fornye hovedledninger for vann og avløp på store deler av Søndre Moer i løpet av perioden 2019 – 2021.

 Vi skal legge om ledningsnettet i:

  • Askeveien
  • Brekkeskog
  • Eikeveien
  • Granveien
  • Deler av Bjørkeveien, Brekkeveien, Furuveien og Seljeveien.

Det er foreløpig ikke bestemt hvilken entreprenør vi skal benytte til arbeidet, men dette vil bli avklart i løpet av november. Vi planlegger å starte arbeidene i slutten av november 2019. I august sendte vi ut brev til de huseierne som er direkte berørt av anlegget, samt til naboer som vil bli berørt av anleggsarbeidene.

Riggplass vil bli etablert ved fangdammene langs Askeveien; i samme område som har blitt benyttet som riggplass tidligere.

Kontaktperson i Ås kommune:

Lillann Skuterud – tlf. 64 96 24 27

lillann.skuterud@as.kommune.no