Ås kulturhus

Ås kulturhus Foto: Ivar Ola Opheim

  

Ås kommune på egenhånd

Dokumentet tar for seg dagens Ås kommune og beskriver ulike deler av organisasjonens ansvar for å se hvordan den er rustet til å stå alene i fremtiden.

Hva vil skje dersom Ås kommune ikke slår seg sammen med andre Follokommuner?

Det kan du lese mer om i dette dokumentet.