icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Vann og avløp   ›   Søknad om sanitærabonnement / rørleggermelding
  

Søknad om sanitærabonnement

Skal du oppføre bygning som krever tilkobling til vann og avløp må sanitærabonnement være godkjent før det kan gis igangsettelsestillatelse for tiltaket. Skjemaet benyttes også ved melding om reparasjon eller endring på stikkledninger knyttet til bygning.

Vedlegg som må sendes inn sammen med sanitærmeldingen

Søknad om sanitærabonnement vil ikke kunne behandles før alle vedlegg som er beskrevet her er sendt inn så vær nøye med å sende inn dette for en raskere og mer effektiv saksbehandling.

 1. Søknadsskjemaet «Søknad om sanitærabonnement». Det er viktig at tiltakshaver har signert på forsiden.
   
 2. Erklæring av ansvarsrett hvor ansvarsområdene for avløpsanlegg (SØK, PRO og UTF) er oppgitt. I Ås kommune kreves tiltaksklasse 2 for UTF, og tiltaksklasse 1 for øvrige ansvarsområder. Ved større og spesielt vanskelige prosjekter kan det kreves høyere tiltaksklasser.
   
 3. Gjennomføringsplan som inneholder ansvarsområde og tiltaksklasser.
   
 4. Utvendig situasjonskart som viser kummer, stoppekran og stikkledningene fra bygning til og med hovedledning. Rørdimensjoner skal påføres og ledningene skal tegnes inn med farger etter norsk standard (NS 3039).
   
 5. Ved nybygg må Bunnledningstegning sendes inn.
   
 6. Plan for lokal overvannsbehandling skal tegnes inn på utvendig situasjonskart, eller leveres som et eget dokument. Plan må inneholde en beregning av volum (beregning: 27liter nedbør per m2 tett flate) og en løsning for hvordan vann fra tette flater skal infiltreres eller på annen måte håndteres på eiendommen. Nyttig informasjon med eksempler finnes i Ås kommunes Norm for overvannshåndtering.

Slik sender du inn sanitærmeldingen

Det er kommunalteknisk avdeling som behandler søknaden om sanitærabonnement, og det er derfor en fordel om saken sendes inn som en egen søknad, og ikke som en del av en byggesak.

Elektronisk innsending av søknader forenkler kommunens arbeid og gjør at saksbehandler mottar søknaden raskere, men vi tar også imot søknader per post. Du kan sende søknad og vedlegg på følgende måte:

 • Du kan søke elektronisk her eller du kan sende inn skjemaet sammen med vedlegg til post@as.kommune.no 

  Når det gjelder vedlegg: Hvert punkt i oversikten sendes til kommunen som en separat fil. Hver enkelt fil skal ha navn som beskriver filens innhold. Pass på at de skannede dokumentene ligger i riktig retning.

  Størrelsesbegrensningen på mottak av e-post er på 17 MB. Er størrelsen på forsendelsen større enn 17 MB anbefales det å dele opp forsendelsen i flere deler
   
 • Du kan sende skjema + vedlegg i posten, denne adresseres til Ås kommune v/Kommunalteknisk avdeling, postboks 195, 1431 Ås. Du har og mulighet til å levere søknaden på Servicetorget i deres åpningstid.

Bestille ledningskart

Utvendig situasjonskart som viser stikkledningsnett kan bestilles ved å sende en e-post til post@as.kommune.no med emne "Bestille ledningskart".