icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Sjøskogen skole   ›   Aktuelt
  

Til skolestartere august 2019

 

Velkommen til Ås-skolen! Dette brevet sendes til foresatte med barn som skal begynne i 1. klasse neste skoleår. Her får dere informasjon om hva som skjer frem mot skolestart.

Hvilken skole skal barnet begynne på?

Barnet ditt er folkeregistrert i Sjøskogen skolekrets, og barnet har rett til skoleplass her.

Innmelding til skolen – frist 1. desember

Det første dere må gjøre, er å melde barnet inn i skolen. Dette gjør dere ved å fylle ut digitalt innmeldingsskjema på www.as.kommune.no/skoleplass innen 1. desember. Trenger dere hjelp, kontakt servicetorget i rådhuset.

Dersom dere skal flytte før skolestart, eller barnet skal begynne på en friskole, ber vi om at dere informerer Sjøskogen skole direkte.

Besøksdag og informasjonsmøte

I mai/ juni kommer skolen til å ha en besøksdag for barnet, og et informasjonsmøte for foreldrene. Da får dere mulighet til å bli kjent med skolen og de ansatte før skolestart. Dere vil få tilsendt invitasjon i april/ mai.

Skolefritidsordningen (SFO) – påmeldingsfrist 15. mars

Alle som ønsker det, får plass i SFO på den skolen de skal gå på. Du må melde barnet inn i SFO og innmeldingsfristen er 15. mars. Informasjon om hvordan dere søker, finner dere på www.as.kommune.no/SFO. Her finner dere også informasjon blant annet om åpningstider, betaling og oppsigelse.

Regelverk for tildeling av skoleplass

Elever skal tildeles skoleplass i tråd med opplæringsloven § 8-1. I Ås kommune er det ikke fritt skolevalg. «Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune» avgjør hvilken skole eleven tildeles plass ved, ut i fra elevens folkeregistrerte adresse.

Mer informasjon

Ved spørsmål om utsatt skolestart, kontakt pedagogisk-psykologisk senter (PPS), https://www.as.kommune.no/pps

Hvis dere har spørsmål dere ikke finner svar på, er dere også velkommen til å ta kontakt med skolen på telefon (64 97 42 52 eller på e-post Sjøskogen@as.kommune.no.

Vi gleder oss til å ta i mot dere!

Med vennlig hilsen, Cathrine von Porat Rektor