icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Sjøskogen skole   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Byggesak og geodata   ›   Tilsyn

Tilsyn i byggesaker

Kommunene fører tilsyn i byggesaker. I forbindelse med kommunereformen er nytt tilsynskontor for kommunene Ås, Frogn, Nesodden og Enebakk under etablering.

Inntil nytt tilsynskontor er på plass kan du kontakte byggesaksavdelingen i din kommune for å få mer informasjon om tilsyn. Kontaktopplysninger til kommunene som er med i samarbeidet om det nye tilsynskontoret finner du under:

Enebakk kommune

Servicetorget er åpnet alle dager fra kl. 08.00 til 15.30.

Tlf. 64 99 20 00

Dersom det er behov for å snakke med byggesaksbehandler er ekspedisjonstiden mellom 10.00 og 14.00 tirsdag og torsdag med mindre annet er avtalt.

 

Frogn kommune

Servicetorget er åpnet alle dager fra kl. 08.00-16.00 (fra 30.5 til 1.9 kl. 08.00-15.30 – sommertid).

Tlf. 64 90 60 00

Byggesaksbehandler sitter i kommunens servicetorg tirsdag-onsdag-torsdag mellom kl. 09.00 – 14.00.

Du kan ta kontakt enten ved at du kommer til servicetorget eller pr telefon 64 90 60 00 eller epost byggesak@frogn.kommune.no

Du finner mer informasjon på våre hjemmesider

 

Nesodden kommune

Byggesaksbehandler – avtaletid

Infosenteret i Tangenten, Kongleveien 2 (inngang fra miljøgata), er åpent alle hverdager 08.00-15.45 (15.00) for direkte veiledning og ev. for bestilling av avtaletid med saksbehandlerne.

Kontakt Infosenteret på telefon 66 96 43 00 eller på e-post: infosenteret@nesodden.kommune.no eller ved personlig frammøte.

Oppgi gårds- og bruksnummer (gnr/bnr), hvem du er og hva henvendelsen gjelder, så vil betjeningen i Infosenteret sette opp en avtale om møte med saksbehandler eller om når saksbehandler skal ringe deg tilbake for avklaring av henvendelsen.

Avtaler kan settes opp på alle ukedager mellom kl. 09.00-14.00, med min. 24 timers forvarsel til saksbehandler.

Du finner mer informasjon på våre hjemmesider

 

Ås kommune

Servicetorget er åpent alle dager eller videreformidler kontakten til rette saksbehandler.

Henvendelser fra publikum direkte til byggesaksbehandlerne kan skje på følgende tider;

Mandager kl. 12:00 – 15:30

Onsdager kl. 12:00 – 15:30

Torsdager kl. 12:00 – 15:30

Tlf. 64 96 20 00